Aicina iesaistīties aprites bioekonomikas biznesa konsultācijās

Lai veicinātu ilgtspējīgu bioekonomikas attīstības projektu rašanos Baltijas jūras reģionā, Vidzemes plānošanas reģions kā viens no projekta partneriem laipni aicina privātus uzņēmumus un valsts un pašvaldību īpašumā esošus uzņēmumus, kuri ir ieinteresēti ilgtspējīgā biomasas izmantošanā enerģijas vajadzībām un/vai augstākas pievienotās vērtības jaunu bioloģisku produktu ražošanā, iepazīt bioresursu uzņēmējdarbības iespējas kopā ar zināšanu un tehnoloģiju nodrošinātājiem. Savukārt zināšanu un tehnoloģiju nodrošinātāji tiek aicināti dalīties pieredzē un iesaistīties diskusijās par iespējamo sadarbību.

Projekta “BalticBiomass4Value” partnerībai, kas sastāv no 17 organizācijām - biznesa asociācijām, kompetences centriem, pētniecības un akadēmiskajām institūcijām, nozaru aģentūrām, valsts un reģionālajām valsts iestādēm - no 8 valstīm, Igaunijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas Federācijas, ir bagātīga kompetence bioekonomikas jomā, kā arī plašs mērķtiecīgu kontaktu loks.

Zemāk redzamajā tabulā parādītas plānoto pieredzes apmaiņas pasākumu tēmas.

20210427-1207-business-consultations-tab

Kā tas norisināsies?

“BalticBiomass4Value” projekts virtuālo sanāksmju laikā pulcēs uzņēmumus ar savstarpēji atbilstošām attīstības vajadzībām un piedāvājumiem. Bioresursu uzņēmēji (gan privāti, gan publiski), kā arī zināšanu un tehnoloģiju nodrošinātāji tiks atlasīti atsevišķām konsultāciju sanāksmēm, pamatojoties uz aizpildītām anketām, kurās jāsniedz informācija par savu uzņēmumu, tā produktiem un/vai pakalpojumiem, īpašām interesēm un attīstības vajadzībām (piemēram, augstākas vērtības pievienošana un/vai jaunu atlikumvielu izmantošanas veidu identificēšana, sadarbības veidošana jaunu produktu ieviešanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai jaunā bioekonomikas jomā vai citā Baltijas jūras reģiona valstī).

Tiks organizētas konsultāciju sanāksmes, lai mudinātu dažāda profila uzņēmumus (piemēram, lauksaimniecības, bioresursu pārstrādes un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzņēmumus), kas atrodas Baltijas jūras reģionā, strādāt kopā, uzlabojot noteiktas biomasas vērtības ķēdes. Zināšanu apmaiņa, ko koordinē projekts “BalticBiomass4Value”, sniegs bioresursu uzņēmējdarbības sektora pārstāvjiem ieskatu pieejamās iespējās, kā padarīt savu uzņēmējdarbību ilgtspējīgāku, savukārt iesaistītie zināšanu un tehnoloģiju nodrošinātāji iegūs iespēju uzzināt vairāk par bioresursu  uzņēmējdarbības vajadzībām un kā tās veiksmīgāk risināt.

Kā iesaistīties?

Lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu angļu valodā un nosūtiet to Sascha Hermus ([email protected]), 3N Lejassaksijas atjaunojamo resursu un bioekonomikas tīkla projektu vadītājam līdz 2021. gada 14. maijam.

Saite uz anketu šeit.

Bizness