Eiropas Solidaritātes korpusa 2. projektu konkursa īstenošanai Latvijā pieejams vairāk nekā pusmiljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” otro 2020. gada projektu konkursu. Šim konkursam, kura mērķis ir veicināt solidaritāti un uzlabot jauniešu kompetences, risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, ir pieejams Eiropas Savienības finansējums vairāk nekā pusmiljons eiro apmērā. Interesenti ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā.

Latvijai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai 2020. gadā pieejami vairāk nekā 1.687 781.00 miljoni eiro, bet šī gada otrajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Savienības finansējums ir  639 629.76 eiro.

Projektu pieteikumus var iesniegt trīs pamatvirzienos – brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās (nosūtīšanai), kā arī solidaritātes projekti. Attiecīgi 1) brīvprātīgā darba projektiem un brīvprātīgā darba partnerības projektu trešajam ikgadējā finansējuma pieprasījumam ir pieejami 556 971.50 eiro, 2) darba un stažēšanās projektiem – 42 282.24 eiro, bet 3) solidaritātes projektiem piešķirts 40 376.02 eiro.

“Šī programma aizsākās 2018. gadā un projektu konkursi noslēdzas šogad, bet projektus īstenot varēs vēl tuvākos 2 gadus. Konkursu ietvaros nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem ir iespēja pretendēt uz programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” finansējumu, lai dotu iespēju jauniešiem veicināt solidaritāti un  sniegtu ieguldījumu vietējās kopienas izaicinājumu risināšanā. Piedaloties programmā, jaunieši ne tikai sniedz savu ieguldījumu vietējās sabiedrības labā, bet arī gūst darba pieredzi, apgūst jaunas iemaņas un paplašina redzesloku. Šobrīd jau tiek īstenoti 96 projekti, kuros iesaistīti 522 jaunieši, kas aktualizē vietējās sabiedrības vajadzības, sociālās iekļaušanas, kultūru dažādības, nodarbinātības jautājumus un citus,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kurām līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme. Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.>

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu organizēta un izveidotā neformālā grupa vai Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija) un grupai jāiegūst savs OID kods.

Ar plašāku informāciju un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumiem iespējams iepazīties: www.jaunatne.gov.lv. Projektu pieteikumus trešajā 2020. gada projektu konkursā varēs iesniegt līdz 1. oktobra plkst. 13:00.

Bizness