Jaunumi meža īpašniekiem pieejami e-semināros

Ārkārtas situācijas dēļ klātienes informatīvie semināri uz laiku ir atcelti, tādēļ LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros meža īpašniekiem sagatavojis un piedāvā bezmaksas informatīvos e-seminārus.

Tajos meža īpašnieki varēs uzzināt svarīgāko informāciju par valsts un ES likumdošanu un izmaiņām, pieejamo valsts un ES atbalstu meža īpašniekiem, Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020. gadam aktivitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. 

E-semināri pieejami ŠEIT

Lai meža īpašniekiem būtu iespēja uzzināt par aktuālo konkrētajā reģionā, semināri veidoti pēc reģionālā principa – par aktuālām tēmām informēs katra reģiona MKPC speciālisti, kā arī Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava”, Valsts meža dienesta(VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti. 

Neliels ieskats tematos 

Agnis Šmits, Dr. biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks, stāstīs meža īpašniekiem par aktuālu tēmu  ̶  egļu astoņzobu mizgrauzi, tā raksturojumu, monitoringu un ierobežošanas pasākumiem.  

Oskars Zaļkalns, Dr. silv., VMD, inženieris meža aizsardzības jautājumos, informēs par mežam kaitīgo organismu monitoringu un prognozēm, t.sk. aktuālām slimībām, kā arī par  ugunsdrošības prasībām mežā un kā meža īpašniekiem sagatavoties ugunsnedrošajam periodam.

Irisa Mukāne, DAP, Dabas skaitīšanas vadītāja, stāstīs par dabas skaitīšanas procesu Latvijā un provizoriskiem rezultātiem.  

Savukārt MKPC speciālisti informēs par LAP pasākumiem, iespējām meža īpašniekiem (apmācības, mežu apmeklējumi, konsultācijas), ES atbalstu meža īpašniekiem, kā pieteikties kompensācijas maksājumiem par aprobežojumiem NATURA 2000 meža teritorijās, par meža atjaunošanas veidiem, ieaudzēšanas paņēmieniem, meža inventarizācijas termiņiem un datu aktualizāciju, kā arī par meža vērtības noteikšanu, kas to iespaido (izsoles, cenas u. c.).  Tā, piemēram, Ingas Bušas, MKPC Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultantes, prezentācijā varēsiet soli pa solim uzzināt, kā pieteikties ES atbalstam un kompensācijām.

Bizness