Kā garšo tavs novads?

Aizvien pieaugošā tendence atbalstīt vietējo produkciju, ēst veselīgi un garšīgi liek aizdomāties par to, cik daudz mēs zinām un kā iegūstam informāciju par savā reģionā esošajiem mājražotājiem. Viens no ierastākajiem un labākajiem veidiem ir no “mutes mutē”, taču Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir radījis jaunu informācijas platformu – “Novada garša”.

“Novada garša” ir pasākumu un aktivitāšu kopums, kura pamatā ir ikviens Latvijas iedzīvotājs – lauksaimnieks, mājražotājs un tamlīdzīgi, kurš lielākā vai mazākā apjomā ražo produktu, kas piedalās sava novada garšas veidošanā. 

Ideja par pasākuma “Novada garša” nepieciešamību radās pēc tam, kad LLKC trīs gadus pēc kārtas bija pulcējis Latvijas vietējās produkcijas ražotājus vienuviet – Baltijas lielākajā pārtikas izstādē “Riga Food”. Tika nolemts veidot pašiem savus svētkus ar devīzi – Atnāc. Atklāj. Iemīli! Tā pagājušajā 2019. gadā tika aizsākta tradīcija “Novada garša” ar tālākejošu mērķi iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus un viesus ar labākajiem vietējās produkcijas ražotājiem, mājražotājiem, ēdienu gatavotājiem un tamlīdzīgi. 

“Novada garša” ir vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pārstrādātāju atbalsta programma. Tās ietvaros tiek organizētas mācības, semināri, konkursi, meistarklases programmā iesaistītajiem. Veidots, papildināts “Novada garšas” katalogs, kurā apkopoti vietējās izcelsmes pārtikas ražotāji un pārstrādātāji. 

“Novada garšas” programmas mērķis ir veicināt vietējās produkcijas ražotāju attīstību un savstarpēju sadarbību, nodrošinot ar informāciju, iesaistot izglītojošos un informatīvos pasākumos. Tāpat stiprināt sabiedrībā interesi par vietējiem pārtikas ražotājiem, audzētājiem un pārstrādātājiem, iesaistot ražotājus savas produkcijas popularizēšanas pasākumos un zaļajos pārtikas iepirkumos (ZPI). ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams samazināt ietekmi uz vidi, veicināt sociālus uzlabojumus un panākt ietaupījumus budžetā.

Programmas veidotāji caur paredzētajām aktivitātēm vēlas pierādīt, ka Latvijas novadu zemnieki un pārtikas ražotāji ir mūsdienīgi kā savā piedāvājumā un sadarbībā, tā domāšanā un konkurētspējā ar jebkuru masveida produkciju. Parādīt, ka katrā Latvijas novadā ir kvalitatīvi mājražotāji, saimnieces, konditori, kafejnīcas un restorāni, krogi un virtuves, kuros būtu vērts iegriezties. Atgādināt, ka patērētāja, ražotāja un pakalpojuma sniedzēja ceļš ved vienam pie otra un ir abpusējs.

VIEDOKLIS

Daiga Siliņa, LLKC Valmieras biroja vadītāja: 

- Pagājušajā gadā LLKC par vienu no saviem mērķiem izvirzīja atbalstu pārtikas mājražotājiem. Ir apzināts tas spektrs, kas nepieciešams, lai attīstītos mājražotāji, lai viņu darbība būtu rentabla un viņu preces būtu konkurētspējīgas. “Riga foot”, mācības, informatīvie pasākumi, pieredzes braucieni ir daļa atbalstošo pasākumu, kurus piedāvājam pārtikas ražotājiem visos Latvijas reģionos. Ir arī mājražotāju interešu grupa, kurās tiekas saimnieki, iepazīstas un veido kopīgu sadarbību. Ar pasākumiem aktivizējam un mudinām mājražotājus legalizēt savu darbību. Esam palīdzējuši iegūt PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) atļaujas, izvēlēties projektu programmas, ar kuru palīdzību iespējams attīstīt produktu ražošanu, procesu, ražošanas ēku būvniecību un tamlīdzīgi. Programmā iesaistījušies maizes cepēji, vīna darītāji, gaļas pārstrādātāji un citi ražotāji. Pēc pagājušajā gadā realizētajām “Novada garšas” aktivitātēm jūtam, ka mūs atbalsta un uzstādītais mērķis ir jāturpina sasniegt. Pērnā gada noslēguma pasākumu Hanzas peronā apmeklēja vairāki tūkstoši cilvēku. Tas ir pierādījums tam, ka LLKC var pastāvīgi rīkot lielus pasākumus un arī šogad tiks rīkoti četri apjomīgi pasākumi reģionos un gala pasākums Rīgā. 

Programmas ietvaros izveidotais elektroniskais katalogs, kas pieejams “Novada garšas” mājaslapā ir labs rīks, kur atrast informāciju par produktu ražotāju piedāvājumu visā Latvijā. Tā ir platforma, kur iegūt vērtīgu informāciju gan potenciālajiem sadarbības partneriem, gan vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un iedzīvotājiem visā pasaulē. Mēs ceram, ka “Novada garšas” tīmekļa vietne kļūs populāra un no savas puses esam apņēmušies informāciju tajā nemitīgi atjaunot un papildināt. 

LLKC Valkas biroja lauku attīstības konsultante Sniedze Ragže:

- Programmā “Novada garša” esmu atbildīga par Valkas novada produktu ražotāju ievadīšanu “Novada garšas” katalogā. No Valkas novada uz šo brīdi ir iekļauti tikai divi ražotāji. Viss atkarīgs no ražotāja, ir tādi, kuri paši interesējas un vēlas tikt iekļauti, un ir tādi, kuri to nemaz nevēlas, un ir tie, kuri varbūt neatbilst kādam no kritērijiem. Pats reģistrēšanās process var šķist sarežģīts, jo ražotājs pats nevar sevi ierakstīt katalogā. Kas, no vienas puses, ir labs kvalitātes kontroles instruments. Ražotājam pēc tam, kad atbildīgais darbinieks ievada pamatinformāciju, uz e-pastu atnāk aicinājums apstiprināt viņa iekļaušanu katalogā, kas nereti tiek atlikta. Tātad jāplāno tikšanās un jāskaidro ražotājam par labumiem, kādus var iegūt, esot katalogā, jāmudina viņi reģistrēties. Uzskatu, ka kataloga izveide ir laba un ekonomiski atbalstāma ideja. Tā ir platforma, kurā iegūt informāciju par vietējo produktu, to iegādāties, atbalstīt vietējo ražotāju, un tā apziņa, ka tu ēd vietējo produktu… Noderīgi ir arī “Novada garšas” pasākumi, kuros iepazinām daudz jaunu, labu ražotāju. Pagājušajā gadā Vidzemes reģiona “Novada garšas” pasākumā, kas notika Valmierā, Valmieras uzņēmēju dienas ietvaros piedalījās trīs Valkas novada mājražotāji – z/s “Strazdiņi” ar kaņepju produkciju, z/s “Mežavots” ar medu un SIA “Pērkoņkalns” ar gaļas izstrādājumiem. Uzņēmums SIA “Pērkoņkalns” noslēguma pasākumā Rīgā, Hanzas peronā, saņēma arī apbalvojumu.

Bizness