Kā Latvijā darbojas sociālie uzņēmumi

Šo nedēļu Labklājības ministrija visā Latvijā ir pasludinājusi par Sociālās uzņēmējdarbības nedēļu, aicinot ikvienu izzināt, kā mūsu valstī strādā sociālie uzņēmumi un kādi ir to mērķi. Kanāla ReTV radījumā "Jautā-Jums" par sociālo uzņēmumu darbu un iespējām Latvijā pastāstīja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Liene Reine, savukārt par atbalstu šajā jomā strādājošajiem informēja “Altum” Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne Segliņa.

"Sociālā uzņēmējdarbība ir Labklājības ministrijas paspārnē un "Altum" ir sadarbības partneris, kas savukārt sociālās uzņēmējdarbības atbalstam var piešķir grantus. Labklājības ministrija piešķir sociālā uzņēmuma statusu un iekļauj sociālā uzņēmuma reģistrā. Savukārt, ja uzņēmums vēlas saņemt finansiālu atbalstu, ir jāvēršas pie mums," stāsta "Altum" Sociālās uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Liene Reine stāsta: "Šobrīd reģistrā ir nedaudz vairāk nekā 70 uzņēmumi. Pārsvarā šajā nozarē darbojas uzņēmumi, kuri sniedz darba iespējas mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Tomēr sociālie mērķi var būt ļoti plaši, sākot ar izglītības pieejamību, integrāciju darba tirgū, vides aizsardzību, beidzot ar kultūrvēsturiskā mantojuma sargāšanu." Liene Reina uzsver, ka ikvienam jānovērtē, ka ir šādi uzņēmumi, kas arī cilvēkiem, kuri nereti ir izstumti no darba tirgus, sniedz iespēju tajā atgriezties, nopelnīt, kā arī maksāt nodokļus.

Raidījuma veidotāji viesojās sociālajā uzņēmumā "Visi var" Siguldā. Šeit cilvēki ar invaliditāti un seniori izgatavo apģērbu, kā arī dažādas mīļlietas un jaukas dāvanas. Uzņēmumā nodarbināti 52 cilvēki. Ražotnes un labdarības veikala vadītāja, kā arī sociālā uzņēmuma "Visi var" valdes locekle Eva Viļķina stāsta: "Cilvēkiem šeit ir iespēja strādāt un saņemt atalgojumu par savu padarīto darbu. Šis sociālais uzņēmums ir kā platforma, kur cilvēks var nākt strādāt atbilstoši savām spējām."

Kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu un par citu sociālo uzņēmumu darbību uzzināsiet, noskatoties 17. oktobra raidījumu "Jautā-Jums". Raidījums veidots sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

17. oktobra raidījums "Jautā-Jums"


Bizness