Latvijas un Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšeinas Divpusējo interešu stratēģiskām iniciatīvām būs pieejami 2,4 miljoni eiro

27. novembrī, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. – 2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda  ieviešanas uzsākšanu un līguma noslēgšanu.

2017. gada 14. decembrī starp Latviju un donorvalstīm – Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšeinu tika parakstīti Saprašanās memorandi, kas paredz Divpusējās sadarbības fonda finansējumu 2,4 miljoni eiro jeb 2,4% no kopējā donorvalstu piešķīruma Latvijai (102,1 miljons eiro). Šis atbalsts paredzēts dažādu sadarbības iniciatīvu, piemēram, kopīgi veiktu pētījumu, konferenču, pieredzes apmaiņas un citu aktivitāšu īstenošanai līdz 2025. gada 30. aprīlim ar mērķi stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm.

"Atskatoties uz iepriekšējo EEZ un Norvēģijas finanšu periodu, no divpusējās sadarbības fonda tika atbalstīti vairāki Eiropas līmeņa pasākumi Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā un Latvijas prezidentūras ES padomē ietvaros, tādējādi veicinot starpvalstu sadarbību. Arī šajā periodā Latvijai ir iespēja kopīgi ar donorvalstīm īstenot divpusējos pasākumus, kas būtu lietderīgi un vērtīgi ar iespējami lielāku efektu un divpusējās sadarbības ilgtspēju un attīstību," atzīmē  Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards.

Par finansējuma piešķiršanu fonda iniciatīvām lems Divpusējās sadarbības fonda komiteja.  2018. gada 6. decembrī plānota pirmā Divpusējās sadarbības fonda komitejas sanāksme.

Lai nodrošinātu divpusējās sadarbības iniciatīvu pieteikšanu un viedokļa sagatavošanu, atbilstoši MK noteikumiem, Finanšu ministrija organizēs konsultatīvo darba grupu, kuras darbā tiks iesaistīti pārstāvji no visām nozaru ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem tādiem kā Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, kā arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvji.  2018. gada 28. novembrī plānota pirmā Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvās darba grupas sanāksme, lai nacionāli apspriestu un sniegtu viedokli par pirmajām fonda iniciatīvām. Virzītās iniciatīvas tiks iesniegtas arī izskatīšanai MK.

Vairāk informācijas par Divpusējās sadarbības fondu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu mājaslapā.

20181127-1514-infografika-eez-norway-pag

Bizness