Lauksaimnieki varēs saņemt aizdevumu īpašuma iegādei līdz 35 000 eiro

"Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" administrētā lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmā lauksaimnieki varēs saņemt aizdevumu īpašuma iegādei līdz 35 000 eiro, ceturtdien lēma valdībā.

Patlaban "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu" nosaka, ka aizdevumi netiek piešķirti apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei. Noteikumu grozījumi paredz, ka turpmāk apbūvētu un neapbūvētu zemi varēs iegādāties, ja tā ir daļa no īstenojamā projekta un tās iegādes vērtība nepārsniedz 35 000 eiro.

Tāpat veiktas izmaiņas aizdevuma saņēmēju izskatīšanā.

Patlaban noteikumi paredz, ka viena vienota uzņēmuma līmenī vērtējams ne tika "de minimis" apmērs, bet arī saimnieciskās darbības veicēja apgrozījums un aizdevuma apmērs. Turklāt Zemkopības ministrijā (ZM) skaidroja, ka aizdevuma programmas ieviešanas gaitā konstatēts, ka minētie ierobežojumi ir papildu administratīvais slogs aizdevumu pretendentiem un "Altum". Tāpat ir iespējamas situācijas, kad piešķirtā "de minimis" summa neierobežo aizdevuma saņemšanu viena vienota uzņēmuma līmenī, bet saimnieciskās darbības veicējs nevar saņemt aizdevumu saistīta uzņēmuma apgrozījuma vai aizdevuma apjoma dēļ.

Turpmāk tiek atcelts nosacījums par apgrozījumu un aizdevuma apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī, bet saglabāts nosacījums par piešķirto de minimis apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī.

Tāpat ir paaugstināts maksimālais saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma slieksnis no 70 000 līdz 100 000 eiro, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā lauksaimniecībā, lauku attīstībā un zivsaimniecībā un mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, norādīja ZM.

Līdztekus paplašināts aizdevuma programmas pretendentu loks, iekļaujot tajā arī sabiedriskās un politiskās organizācijas.

ZM informēja, ka, kopš programmas uzsākšanas 2018.gada septembrī, ir izsniegti 436 aizdevumi 9,9 miljonu eiro apmērā. Vidējā aizdevuma summa ir 23 000 eiro. Savukārt 87% aizdevumu ir līdz 50 000 eiro, 6% aizdevumu ir virs 70 000 eiro, bet 13 aizdevumu summa ir lielāka par 90 000 eiro.

Tiesību akts stājas spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Bizness