LIAA tiešsaistes semināros informēs par pieteikšanās kārtību valsts subsidēto darba algu programmā eksportējošajiem un tūrisma nozares uzņēmumiem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina pieteikties tiešsaistes semināriem par valsts atbalstu subsidētajām darba algām eksportējošajiem un tūrismā nozares uzņēmumiem. Par atbalstu eksportējošajiem uzņēmumiem tiešsaistes seminārs plānots 27. jūlijā pulksten 11:00, bet tūrisma nozares uzņēmumiem 28. jūlijā pulksten 14:00.  

“Semināros LIAA un Ekonomikas ministrijas speciālisti iepazīstinās ar būtiskākajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un pieteikuma anketas saturu. Ņemot vērā, ka pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem uz atbalstu var pretendēt aptuveni 350 eksportējošie un 7 tūkstoši tūrisma nozares uzņēmumu, sagaidām lielu iesniegumu skaitu. Tādēļ aicinām uzņēmējus detalizēti iepazīties ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem un pieteikšanās kārtību, lai pieteikšanās un atbalsta izmaksāšanas process notiktu pietiekami raiti. LIAA mājas lapā apkoposim visu nepieciešamo informāciju, kā arī biežāk uzdoto jautājumu sarakstu, lai  uzņēmējiem atvieglotu atbalsta saņemšanas procesu,” norāda LIAA direktora vietniece Iveta Strupkāja.

14. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprinātas divas jaunas atbalsta programmas eksportējošajiem un tūrisma nozares uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Eksportējošie un tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 25 un 30 procentu apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Šī valsts noteiktā atbalsta izmaksu administrēs LIAA, bet iesniegumus par atbalsta saņemšanu varēs sākt iesniegt jūlija beigās vai augusta sākumā pēc noteikumu saskaņošanas Eiropas Komisijā.  Jāuzsver, ka pieteikties atbalstam varēs tikai elektroniski līdz šā gada 30. septembrim, iesniedzot LIAA elektroniski parakstītu iesniegumu. Katram atbalsta veidam tiks sagatavota īpaša veidlapa, kuru uzņēmēji kā elektroniski parakstītu dokumentu varēs iesūtīt pa e-pastu [email protected] vai izmantot šo pakalpojumu ar valsts un pašvaldību vienotā portāla Latvija.lv starpniecību.

Atbalstam varēs pieteikties eksportējošie uzņēmumi, kuru preču un pakalpojumu eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljons eiro un kuru darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro. Kā papildus kritērijs tiks vērtēta Covid-19 ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību, proti, atbalstīti tiks tie eksportējošie uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid – 19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 procentiem.

Kā atbalstu eksportējošie uzņēmumi varēs saņemt vienreizēju kompensāciju 25 procentu apmērā no  2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 tūkstošus eiro vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā un tā būs jāizmaksā darbinieku algās līdz 2020. gada 31. decembrim.

No tūrisma nozarē strādājošajiem uzņēmumiem atbalstu varēs saņemt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi, kas nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā inventāra izīrēšanu, ar tūrisma nozari saistīto profesionālo pakalpojumu sniedzēji, tūrisma pakalpojumu biroji un operatori, ar darījumu tūrismu saistītu pasākumu un izstāžu organizatori, atrakciju un atpūtas parki, izklaides un atpūtas pakalpojumu sniedzēji kā arī dažādi privātie muzeji un kultūras iestādes. 

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem, atbalstam kvalificēsies tie tūrisma nozares uzņēmumi, kas līdz 2020. gada 1. martam kā savu pamatdarbības vai papildus darbības veidu ir reģistrējuši atbilstoši šādiem NACE kodiem: 

5510 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās, 5520 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās, 5530 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība, 5590 Pārējo apmešanās vietu darbība, 5610 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, 5621 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, 5629 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi, 5630 Bāru darbība, 7739 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings, 7490 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, 7911 Ceļojumu biroju pakalpojumi, 7912 Tūrisma operatoru pakalpojumi, 7990 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības, 8230 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi, 9004 Kultūras iestāžu darbība, 9321 Atrakciju un atpūtas parku darbība un 9329 Cita izklaides un atpūtas darbība.

Atbalsta programmu kopējais finansējums ir 70,2 miljoni eiro, tostarp 51 miljons eiro atbalstam eksportējošiem uzņēmumiem un 19,2 miljoni eiro atbalstam tūrisma nozares komersantiem. Tiek prognozēts, ka abās programmās atbalsts varētu tikt sniegts aptuveni 7 tūkstošiem uzņēmumu, tostarp 350 eksportējošajiem uzņēmumiem.

Tiešsaistes semināri notiks ZOOM platformā un tiem var pieteikties LIAA mājas lapā, aizpildot reģistrācijas veidlapu. 

Eksportējošiem uzņēmumiem seminārs notiks 27. jūlijā pulksten 11:00, reģistrēties var šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/atbalsts-covid-19-krizes-seku-parvaresanai-vebinars-eksportetajiem/registracija

Tūrisma nozares uzņēmumiem seminārs notiks 28. jūlijā pulksten 14:00, reģistrēties var šeit:

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/atbalsts-covid-19-krizes-seku-parvaresanai-vebinars-turisma-nozares-uznemumiem

Abiem tiešsaistes semināriem tiks veikts video ieraksts un tos varēs noskatīties arī LIAA https://www.youtube.com/c/LIAALatvia kanālā.

20200721-1534-atbalsts-eksportejosajiem-

20200721-1534-atbalsts-turisma-nozares-u

Bizness