Ministrs Pūce ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros virza finansējuma piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem un bērnudārziem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP!) virzītā ekonomikas atbalsta plāna ietvaros ministrija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) divus rīkojuma projektus, kur viens paredz atbalstīt pašvaldību investīciju projektus COVID-19 seku mazināšanai reģionos, savukārt otrs papildus jau realizētajam dod iespēju pašvaldībām iesniegt projektus jaunu pirmsskolas iestāžu būvniecībai un paplašināšanai.

Ministrs Juris Pūce: “Šajos nenoteiktības apstākļos, kad ekonomika ir Covid-19 ietekmes skarta, svarīgākais ir darbs. Cilvēkiem vajag darbu – stabilus ienākumus un zināmu drošības sajūtu. Ministrija atbalsta tādus pašvaldību projektus, kas var jau tagad, šogad, garantēt darba iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Mūsu kopīga, gan valsts mēroga, gan pašvaldību politiķu atbildība ir izsvērti pieņemt lēmumus un prioritāri atbalstīt tos, kas var sniegt pienesumu tautsaimniecībā un atbalstīt iedzīvotājus.” 

Otrajā projektu pieteikumu vērtēšanas ciklā pašvaldības investīciju projektu pieteikumus iesniedza VARAM līdz 2020. gada 1. jūlijam. Kopumā tika saņemti 130 projektu pieteikumi no 43 pašvaldībām. Saskaņā ar veikto vērtējumu, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 278 noteiktajām prasībām, atbalstāmi ir 88 projektu pieteikumi par kopējo summu 37 998 419,07 EUR, no kuriem 28 490 922,99 EUR  ir valsts aizdevums.

Tāpat, ņemot vērā pašvaldību joprojām lielo interesi saņemt aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai, VARAM virza grozījumus MK noteikumos Nr.178, tādējādi nodrošinot iespēju rīkot jaunu pašvaldību investīciju projektu pieteikšanās kārtu valsts budžeta aizdevumu saņemšanai, lai nodrošinātu pašvaldībām papildu iespējas saņemt aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai. Kā ziņots iepriekš, š.g. 2. jūnijā valdībā jau tika atbalstīts VARAM izstrādātais MK rīkojuma projekts, kas paredz atbalstīt 15 jaunu vai paplašinātu bērnudārzu būvniecības projektus 11 Latvijas pašvaldībās, kurās ir būtiskas bērnudārzu rindas Latvijā. Līdz ar to teju 2200 bērniem tuvākajos gados tiks radīta iespēja apmeklēt pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes (samazinot gaidīšanas rindu par 22%).

Pēc jaunā projektu pieteikumu paziņojuma publicēšanas VARAM oficiālajā tīmekļvietnē, par kuru pašvaldības tiks informētas arī rakstiski, pašvaldībām savi investīciju projekti būs jāiesniedz VARAM viena mēneša laikā. Iesniedzot pieteikumu, pašvaldībām jāievēro arī papildu nosacījums – ir jāsaņem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

Pašvaldību aizdevumu programma ir tikai viena daļa no ministra Pūces ekonomikas atveseļošanas plāna, kas paredz sociāli, ekonomiski un attiecībā uz vidi atbildīgu sākotnēji plānoto investīciju pārstrukturizāciju, lai nodrošinātu, ka pieejamais finansējums tiek pamatā novirzīts COVID-19 seku mazināšanai uz tautsaimniecību, tostarp radot darba iespējas iedzīvotājiem. Finansējuma pieejamībai ir sagatavoti un MK jau apstiprināti vairāki projektu pieteikumi.

Bizness