NVA piedāvā bezdarbniekiem atbalstu darba vidē apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus strādājot kādā noteiktajā profesijā un praktiskajā darbā iegūstot profesionālās zināšanas un prasmes, ir kļuvuši par sava aroda meistariem, bet viņiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecības, un tas, darbu zaudējot, kļūst par nopietnu šķērsli jauna darba meklējumos. Lai darba vidē apmācīti speciālisti būtu konkurētspējīgāki darba tirgū un, darbu zaudējot, pēc iespējas ātrāk varētu atrast jaunu darbu savā profesijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2018.gada septembra piedāvā bezdarbniekiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, proti, NVA atlīdzina bezdarbniekiem ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saistītos izdevumus, ja pēc profesionālās kompetences novērtēšanas ir saņemts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Atbalstam var pieteikties tie bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies NVA pirms savas profesionālās kompetences novērtēšanas procesa uzsākšanas. Lai saņemtu ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saistīto izdevumu kompensāciju, bezdarbniekam pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas 10 darbdienu laikā jāpiesakās savā NVA filiālē. Izdevumus par profesionālās kompetences novērtēšanu NVA atlīdzinās mēneša laikā. 

Bezdarbnieka zināšanu pārbaudi un atbilstību attiecīgās profesijas standartiem veic akreditētas izglītības iestādes vai akreditēti eksaminācijas centri, to saraksts ir pieejams Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā – www.ikvd.gov.lv

Kas bezdarbniekam ir jādara, lai saņemtu ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saistīto izdevumu kompensāciju? 

1.solis

Jāreģistrējas NVA un jāiegūst bezdarbnieka statuss.

2.solis

Jāpiesakās akreditētajā izglītības iestādē kvalifikācijas eksāmena kārtošanai.

3.solis

Jāveic maksājums par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

4.solis

10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas jāiesniedz NVA filiālē iesniegums.

Plašāku informāciju par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumu „Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai” var iegūt tuvākajā NVA filiālē vai NVA mājaslapas sadaļā ”Apmācību iespējas”.


Bizness