Pagarināts NVA reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikšanās termiņš bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformās “Coursera” un “LU Open Minded”

Līdz 2020.gada 14.decembrim pagarināta NVA reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikšanās bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera”,  savukārt līdz 2020.gada 13.novembrim  pagarināta NVA reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikšanās diviem bezmaksas kursiem attālinātās izglītības platformā “LU Open Minded”  - “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” un “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi.” 

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jēla un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvāti arī tādi kursi, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko noturību, zināšanas medicīnā, sagatavoties tālākai izglītībai, iekļauties darba tirgū, pilnveidot uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, tai skaitā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju pamatus, piemēram, biznesa analītiku, programmēšanu, lietotņu un tīmekļa vietņu izstrādi, digitālo mārketingu. 

Kad NVA reģistrētais bezdarbnieks vai darba meklētājs būs pieteicies mācībām NVA filiālē, vienas dienas laikā viņš uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi saņems “Coursera” uzaicinājumu pievienoties un uzsākt mācības. Bez maksas mācīties un iegūt sertifikātu par “Coursera” kursu pabeigšanu NVA reģistrētais bezdarbnieks vai darba meklētājs varēs tad, ja mācībām būs pieteicies un tās uzsācis līdz šī gada 14.decembrim, bet pabeidzis līdz 2021.gada 15.februārim. 

Attālinātās izglītības platforma “LU Open Minded” sadarbībā ar Latvijas Universitāti piedāvā tiešsaistē bez maksas apgūt trīs mācību kursus “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja”, “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi” un "Praktiskā makroekonomika".  Lai bez maksas apgūtu kursus “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” vai “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”, tiem ir jāpiesakās NVA filiālē klātienē vai attālināti līdz šī gada 13.novembrim, mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no uzaicinājuma e-pastā saņemšanas dienas. Pieteikšanās bezmaksas video lekciju kursam "Praktiskā makroekonomika" nav ierobežota laikā.

Jebkurā laikā var pieteikties Helsinku universitātes un tehnoloģiju uzņēmuma “Reaktor” bezmaksas kursam par mākslīgo intelektu Elements of Ai, kas tapis sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un iepazīstina ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, mašīnu mācīšanos, mākslīgajiem neironu tīkliem, to iespējām un pielietojumu, kā arī attīstību nākotnē. Mācības notiek latviešu valodā, kursa apguvei nav nepieciešamas priekšzināšanas. Lai iegūtu sertifikātu, ir jāizpilda dažādi loģikā un matemātikas pamatzināšanās balstīti kursa uzdevumi.

Ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs, izmantojiet iespēju tiešsaistē bez maksas mācīties attālinātās izglītības platformās coursera.org, openminded.lv vai elementsofai.lv! Izvēlieties mācību kursu un par izvēli informējiet savas NVA filiāles atbildīgo darbinieku! Ja ir jautājumi, zvaniet uz NVA bezmaksas informatīvo tālruni – 80200206

Bizness