Pēdējo reizi – atbalsts mēslu krātuvēm

Zemkopības ministrija vērš uzmanību uz to, ka no 2019. gada janvāra visās saimniecībās, kurās ir 10 un vairāk govju vai 5 un vairāk govju vides jutīgajās teritorijās, ir jābūt izbūvētām kūtsmēslu krātuvēm.

Tiem, kam kūtsmēslu krātuvju vēl nav, pēdējā iespēja saņemt ES fondu atbalstu ir, iesniedzot projektu Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 18. oktobra līdz 22. novembrim izsludinātajā projektu pieņemšanas kārtā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Maksimālā atbalsta intensitāte kūtsmēslu krātuvju būvniecībai – līdz 70%. Saimniecībām, kam mēslu krātuvju nebūs, pēc 2019. gada nebūs iespējas pretendēt uz ES atbalstu investīciju programmās. ZM norāda arī, ka šajā plānošanas periodā (LAP 2014.–2020. gadam) tie saimnieki, kuri jau iegādājušies traktorus vai graudu kombainus, vai arī uzņēmušies saistības par to iegādi, otrreiz šādas tehnikas iegādei pie ES atbalsta netiks.

Bizness