Reģionu mediji apvienojas biedrībā

Apvienojoties septiņu mediju organizāciju pārstāvjiem, kas pārstāv desmit reģionālos medijus, pirms nedēļas izveidota Latvijas reģionālo mediju asociācija. Šāds lēmums pieņemts, reaģējot uz situāciju valstī, mediju telpā un pieaugošām bažām par spēju pastāvēt neatkarīgai žurnālistikai.

Otrdien, 8. septembrī, ievēlēta Latvijas Reģionālo mediju asociācijas (RMA) valde. Tajā, kā to paredz statūti, ievēlēti pieci valdes locekļi: SIA “Reģionu mediji” pārstāvis Uldis Salmiņš, Undīne Dombovska no a/s “Kurzemes radio”, Egita Jonāne, kas pārstāv biedrību un portālu lobs.lv, Viktorija Nečajeva, kas pārstāv SIA “Vietējā”, kā arī Ivonna Plaude no SIA “Novadu ziņas”, kurai uzticēja arī valdes priekšsēdētājas pienākumus. Valdi ievēlēja vienbalsīgi.

Kā pastāstīja jaunizveidotās mediju organizācijas vadītāja I. Plaude (viņa pirms diviem gadiem vadījusi arī Latvijas Žurnālistu asociāciju), RMA par savu mērķi ir izvirzījusi nepieciešamību sekmēt neatkarīgu un kvalitatīvu mediju attīstību Latvijas reģionos. Turklāt tādu mediju attīstību, kurus veido neatkarīgi un kvalitatīvi strādājoši žurnālisti. Jaunās mediju organizācijas dibinātāji uzsver, ka Latvijas reģionu iedzīvotājiem ir jābūt iespējai saņemt objektīvu, patiesu, aktuālu un kvalitatīvu informāciju par visām norisēm valstī un jo īpaši reģionos, vienlaikus arī sekmējot Latvijas reģionu iedzīvotāju medijpratību. Tāpat organizācija ir gatava veicināt reģionu žurnālistu profesionālo izaugsmi. “Šobrīd gan mūsu valstī, gan arī ārpus tās daudz tiek spriests par informatīvo telpu un ar to saistītajiem apdraudējumiem, tai skaitā valsts suverenitātei un jo īpaši demokrātiskas sabiedrības vērtībām. Visbiežāk šai kontekstā tiek runāts par ārējiem apdraudējumiem. Bet mēs – reģionālo mediju veidotāji, kas esam visciešāk saistīti ar vietējo kopienu dzīvi un problēmām, – redzam, ka izaicinājumu demokrātisko vērtību sardzē, tai skaitā vārda brīvības, Satversmes 100. panta kontekstā netrūkst arī valsts iekšienē un jo īpaši reģionos. Lai gan jau 2017. gada pētījumā par varas dalījumu un līdzsvaru mūsu valstī tika secināts, ka vienīgais šāds līdzsvarotājs reģionos ir neatkarīgie mediji, vienlaikus mums jau gadu desmitiem ir jāstrādā kropļota tirgus apstākļos. Jāstrādā vidē, kur aizvien lielāku un nekontrolētāku intervenci, turklāt, izmantojot publiskos resursus, veic publiskās varas realizētājas – pašvaldības. Tādējādi tiek apdraudēta neatkarīgu mediju un attiecīgi arī profesionālas reģionu žurnālistikas pastāvēšana. Tiek apdraudētas demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības. Manuprāt, tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ dibināta mūsu organizācija; tāpēc, lai neatkarīgu mediju, neatkarīgu žurnālistu balss, tai skaitā reģionos, kļūtu dzirdamāka un jūtamāka,” tā RMA valdes priekšsēdētāja Ivonna Plaude, piebilstot, ka jaundibinātā mediju organizācija labprāt redzētu savu biedru vidū ikvienu reģionu mediju un mediju organizāciju, kas neatkarīgi no darbības platformas atbalsta biedrības mērķus un statūtus. Kā savus iespējamos sadarbības partnerus RMA redz visas Latvijā jau esošās mediju un žurnālistu organizācijas, kuru darbība un mērķi nav pretrunā ar RMA darbības principiem. Kā galvenos partnerus RMA dibinātāji redz Latvijas Mediju ētikas padomi, Latvijas Preses izdevēju asociāciju un Latvijas Žurnālistu asociāciju.

Dibināšanas līgumu parakstījuši juridiskās personas – mediju izdevēji SIA “Novadu ziņas” (“Neatkarīgās Tukuma Ziņas”), “Reģionu Mediji” (izdod laikrakstus “Zemgales Ziņas”, “Dzirkstele” un “Ziemeļlatvija”), akciju sabiedrība “KURZEMES RADIO”, SIA “Balvu Vaduguns”, SIA “Vietējā”, biedrība un portāls “Lobs”  un SIA “Latgales laiks”.

Bizness