Septembra sākumā būs Lauka diena aitkopības saimniecībā Naukšēnos

LLKC sadarbībā ar SIA “Ances”, biedrību LAAA un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par Latvijas tumšgalves šķirnes dažādu līniju teķu izmantošanu.

Lauka diena notiks 4. septembrī divās daļās no plkst. 11.00-14.30 Naukšēnu pagastā. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par Latvijas tumšgalves vaislas teķu ģenealoģiskajām līnijām, to nozīmi aitu selekcijas darbā. Saimniecības īpašnieki dalīsies ar savu pieredzi, apsaimniekojot Latvijas tumšgalves tīršķirnes ganāmpulku.

Papildu informācija un pieteikšanās: Ilmārs Gruduls, LLKC lopkopības konsultants, e-pasts: [email protected], tālr. +37129421467.

Lauku dienas dienas kārtība. 

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD160419/P27.  Demonstrējuma tēma (lote): Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā (2. lote).

GPS koordinātas: 57°52N 25°26E (Naukšēnu muiža) un  57°93 N 25°54E (SIA ANCES, Jaunpietēni, Naukšēnu pag.)

20190821-0959-afisa-ances-1-mazs.jpg

Bizness