Uzņēmējiem pieejamas intensīvās biznesa konsultācijas

Ceturtdien, 25. februārī, no plkst. 13.00 līdz 15.00 uzņēmējiem ir iespēja intensīvās 20 minūšu biznesa konsultācijās tikties ar ekspertiem un saņemt atbildes uz jautājumiem par finansējuma piesaisti, atbalsta programmām, eksportu, starptautisko sadarbību un pārtikas produktu attīstību.

Intensīvās biznesa konsultācijas (“speed-consulting”) ir pasaulē labi zināms informācijas apmaiņas formāts, kas samērā īsā laikā ļauj dalībniekiem gūt savas uzņēmējdarbības attīstībai noderīgu pieredzi un vērtīgus padomus.

Uzņēmēji aicināti reģistrēties konsultācijām līdz 24. februārim, norādot vēlamo tikšanās laiku un izvēlēto vienu vai vairākus ekspertus. Tā kā katrai konsultācijai atvēlēts ierobežots laiks, dalībniekiem iepriekš jāsagatavojas, lai varētu izklāstīt informāciju par pārstāvēto biznesu, produktu vai pakalpojumu, kā arī skaidri definēt būtiskākos risināmos jautājumus. Ļoti ieteicams ierakstīt savu jautājumu vai aptuveno interesi jau reģistrācijas veidnē. Ar katru reģistrēto dalībnieku Vidzemes plānošanas reģiona koordinators sazināsies, lai vienotos par precīzu tikšanās laiku. Saruna ar ekspertu notiks individuāli 1:1 platformā “Zoom”.

Konsultācijas piedāvā:

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina (LIAA atbalsta programmas);

- Attīstības un finanšu institūcijas “Altum” pārstāve Olita Untāla (finansējuma piesaiste; pieejamie atbalsta instrumenti);

- Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā pārstāve Jekaterina Vanaga (starptautiskā sadarbība);

- Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Sandra Muižniece-Brasava (pārtikas produktu attīstība);

- SIA “Gateway & Partners” eksporta attīstības vadītāja Laura Valtere (soļi eksporta tirgus sasniegšanai).

Detalizēta informācija par katra eksperta piedāvātajām konsultāciju tēmām un pieteikšanās konsultācijām Vidzemes inovāciju nedēļas tīmekļa vietnē.

Intensīvās biznesa konsultācijas organizē Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes uzņēmējdarbības centrs.

Bizness