VARAM veidos darba grupu, lai izskatītu aizliegumu lietot pesticīdus māju tuvumā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) uzticēta darba grupas izveide, lai skatītu iniciatīvu par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā, otrdien lēma Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.

VARAM noteikta par atbildīgo ministriju darba grupas izveidē, kas skatīs iniciatīvu par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā, savukārt par līdzatbildīgām ministrijām noteiktas Zemkopības ministrija, Veselības ministrija, Ekonomikas un Finanšu ministrijas.

Līdztekus darba grupā tiks iekļauti sabiedrības veselības un lauksaimniecības nozaru pārstāvji.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lēma turpmāk darba grupai un atbildīgajām ministrijām iesniegt komisijai ziņojumus par jautājuma risināšanas attīstību.

"Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu, lai ieviestu aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvotu lauku māju tuvumā. Parakstu vākšana tika sākta 2018.gada nogalē.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Pāvels Melnis. Viņaprāt, lai pasargātu laukos dzīvojošo personu veselību, būtu jāaizliedz lietot pesticīdus viņu dzīvesvietu tuvumā.

Iniciatīvā piedāvāts noteikt, ka Aizsargjoslu likums ir jāpapildina ar normu, kas aizliedz lietot pesticīdus viena kilometra rādiusā ap vietu, kur kaut vienai personai ir deklarēta dzīvesvieta. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir jāveic uzlabojumi, kas ļaus lauksaimniekiem redzēt platības (apļus) ap deklarētām dzīvesvietām, kur ir noteikts aizliegums lietot sintētiskus pesticīdu. Datu iegūšanai varētu izmantot Iedzīvotāju reģistra datus.

Iniciatīvas autori skaidro, ka lauksaimnieki platībās, kur ir aizliegts miglot sintētiskus pesticīdus, var lietot bioloģiskus pasākumus augu aizsardzībai, piemēram, dabīgus pesticīdus, var veikt papildu kultivēšanu pret nezālēm. Vēl lauksaimnieki deklarēto dzīvesvietu tuvumā var ierīkot platības "zaļināšanas" maksājuma saņemšanai, kur pesticīdu lietošana nebūtu nepieciešama.

Tāpat iniciatīvas paskaidrojumā teikts, ka līdz ar attiecīgās iniciatīvas ieviešanu dzīvē samazināsies riski, ko personu veselībai var radīt pesticīdi un to atliekvielas. Uzlabosies bioloģiski sertificētas produkcijas kvalitāte, ja to ražo maza saimniecība, kas ir intensīvās lauksaimniecības platību ieskauta. Tāpat faktiski laukos dzīvojoši cilvēki, kas kaut kāda iemesla dēļ ir deklarēti citur, būs motivēti deklarēties savā faktiskajā dzīvesvietā laukos.

Bizness