Atkal aicina 3x3

Vēl var pieteikties šīs vasaras pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saietiem Latvijā. Pirmais no 28. jūnija līdz 5. jūlijam notiks Latgales Viļānu mazpilsētiņā, otrais no 19. līdz 26. jūlijam Priekuļos Cēsu pievārtē.

Saietos pulcēsies dažādu paaudžu latvieši no visas pasaules, lai iemācītos ko jaunu, izdziedātu visskaistākās latviešu tautas dziesmas, baudītu savējo sajūtu, iepazītu Latvijas novadus.

Tēma - saknes

Viļānos galvenā pasākuma norises vieta būs vidusskola, naktsmītnes arī Viļānu klostera svētceļnieku mājā un arodvidusskolas viesnīcā. Bez daudzajām tradicionālajām ievirzēm (ģimeņu seminārs, novada vēsture, politika, folklora, seno rotu, kokļu, aušanas, kokapstrādes,  gleznošanas darbnīcas utt.) un vakara programmām būs ekskursija pa Lubānas ezera dabas takām, vienīgo iekšzemes zvejniekciemu Latgalē – Īdeņu, Latgales ievērojamu cilvēku dzimtajām mājām, pa Rēzekni, bet vakars Latgaļu sātā, kur varēs baudīt izslavēto latgaļu viesmīlību un  svinēt Pēterdienu. Saieta un daudzinājuma tēma – senču saknes.

Mājas motīvs

Priekuļos naktsmājas būs tehnikuma dienesta viesnīcā, nodarbības – Priekuļu vidusskolas telpās, daži pasākumi arī kultūras namā. Pie skolas atrodas peldbaseins.

Saietā būs visdažādākās ievirzes – kokapstrāde, metāla kalšana, folklora ģimenēm, celaiņu aušana, novada mācība, tīmeklis,  stikla vitrāžu darināšana utt. Būs svecīšu dievkalpojumu ASV mācītājas Gundegas Puidzas vadībā, nakts basketbols, lielās ģimeņu stafetes, brīvais mikrofons, māju daudzinājums. Ekskursiju dienā varēs iepazīt Veselavas, Liepas un Skangaļu muižu, bitenieka Imanta Dauksta saimniecību, Brīvnieku taku, Eduarda Veidenbauma muzeju, foreļu audzētavu u.c. objektus. 

Abos saietos būs daudzveidīgas nodarbības bērniem. Darbosies sava televīzija un  iznāks avīze, kas atspoguļos visus notikumus.

Saietiem pieteikties var, rakstot motivācijas vēstuli. Viļānu 3x3 vadītājai Aloidai Jurčenko e-pasts: [email protected] (vai Zilupes ielā 36, Rēzeknē, LV- 4601),  tālr. 29147431. Priekuļu 3x3 vadītāji ir Ieva Ploriņa un Eduards Krūmiņš, e-pasts: [email protected], tālr. 29285195. Dalības maksa ir 130 eiro (bērniem līdz 7 gadu vecumam – puscena), bet nepārsniedzot 450 eiro kodolģimenei (vecākiem ar nepilngadīgajiem bērniem).

Vairāk www.3x3.lv.

Daiga Bitiniece

Aivara Vētrāja foto

1. Priekuļu 3x3 saieta vadītāji Ieva Ploriņa un Eduards Krūmiņš.

2. Viļānu 3x3 saieta vadītāji Aloida un Viktors Jurčenko.

un bildes no Alsungas 3x3 saieta 2013. gadā:

1.Alsungas 3x3 vienotības daudzinājuma laikā.

vai

2. Alsungas 3x3 vienotības daudzinājuma laikā.

3. Alsungas 3x3 zīme uz pašu darinātiem maisiņiem.

4.Alsungas 3x3  noslēguma koncertā.

5. Saieta dalībnieki iepazīst suitu mantojumu.


Noderīgi