Jāmaksā tikai par nelielu pleķīti zemes

Pirms kāda laika iedzīvotāji saņēma pašvaldības izsūtītos paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli, kas jāmaksā par zemi. Savukārt redakcijai vairāku daudzdzīvokļu māju iemītnieki lūguši noskaidrot, par cik lielu teritoriju ap māju viņiem ir jāmaksā un kas par to viņiem pienākas.

"Ja maksāju nekustamā īpašuma nodokli par zemi, kas atrodas ap māju, tad citas mājas iedzīvotājiem nevajadzētu turēt savu automašīnu pie manas mājas," uzskata kāda Merķeļa ielas daudzdzīvokļa nama iedzīvotāja. To, vai viņai ir taisnība, lūdzām komentēt novada domes Teritorijas plānošanas daļas nekustamā īpašuma administratorei Dairai Zalužinskai.

"Pašvaldība nekad vienpersoniski neizlemj, kuram un par ko ir jāmaksā. Likumā viss ir noteikts, un pašvaldībai likums ir jāievēro un jānodrošina tā izpilde," skaidro D. Zalužinska.

Viņa atgādina, ka ar nekustamā īpašuma nodokli apliek zemi, ēkas, tai skaitā arī kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas un inženierbūves. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājas ir personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums.

Savukārt šo nodokli par pašvaldībai piederošo zemi un ēkām maksā to lietotājs. Zeme, uz kuras pilsētā atrodas pašvaldības īpašumā esošie daudzdzīvokļu nami, kā arī zeme ap tiem, ir reģistrēta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Piemēram, Rūjienas ielas mikrorajons atrodas uz viena liela zemes gabala ar adresi Ausekļa iela 30.

Savukārt katrai mājai ir izdalīts zemes gabals ēkas uzturēšanai - vidēji ap diviem tūkstošiem kvadrātmetru, par kuriem proporcionāli katra dzīvokļa domājamajai daļai ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

Tā ir zeme, uz kura atrodas ēka. Šajā teritorijā ap māju nav iekļauti, piemēram, celiņi pie atkritumu urnām, zaļā zona, kurā, iespējams, iekārtots bērnu rotaļlaukums vai nojume veļas žāvēšanai, kā arī stāvlaukumi. Šī zeme pieder pašvaldībai un par to iedzīvotāji nodokli nemaksā. Arī par to uzturēšanu un labiekārtošanu atbildīga ir pašvaldība.

Ja iedzīvotājiem ir interese par teritoriju lielumu, par kuru ir jāmaksā nodoklis, šo informāciju var noskaidrot novada domes Teritorijas plānošanas daļā. Šo iespēju izmantojot ļoti daudzi novada iedzīvotāji. "Ziemeļlatvija" atgādina, ka Teritorijas plānošanas daļa atrodas Semināra ielā 29.

D.Zalužinska norāda, ka nenoliedzami mazāks nodoklis jāmaksā tiem, kuri dzīvo dzīvokļu skaita ziņā lielākās mājās un kuriem mājoklis nav sevišķi liels. Savukārt tiem, kuri dzīvo, piemēram, trīs vai četru dzīvokļu mājā, nekustamā īpašuma nodoklis ir nedaudz lielāks. Nodokli ietekmē arī tas, vai māja atrodas pilsētas centrā vai nomalē. Vidēji daudzdzīvokļu nama iedzīvotājam par pašvaldības zemes lietošanu gadā jāmaksā pieci līdz septiņi lati.

"Salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām, Valkā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ir daudzkārt mazāki," secina D. Zalužinska.

Noderīgi