Kursi ģimenēm ar bērniem

Smiltenes novada sociālais dienests sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu realizē mūžizglītības programmu ģimenēm ar bērniem “Veselīga uztura nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā”. Tā ietvaros domes sociālie darbinieki un tehnikuma pedagogi, izmantojot skolas materiālo bāzi, organizē kursus - teorētiskās un praktiskās nodarbības budžeta plānošanā, ēdiena gatavošanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

Projekta mērķis: rosināt ģimeņu izpratni par veselīga uztura nozīmi, attīstīt prasmi sarūpēt ģimenei sātīgas, veselīgas un sabalansētas ēdienreizes, kā arī - piedāvāt idejas gaumīgam galda klājumam ikdienā un svētkos. Ar radošu attieksmi un mīlestību arī vispieticīgākajos apstākļos iespējams izveidot vidi, kurā bērni izaug veseli un laimīgi, kurā katrs ģimenes loceklis jūtas mīlēts un gaidīts. Mājas, kurās visiem gribas atgriezties un uzturēties iespējami ilgāk.

Noderīgi