Latvijā neierasti agri atgriezušās zosis

 Šonedēļ Latvijas laukos jau manītas zosis, un tas ir agrākais fiksētais šo putnu pavasara migrācijas novērojums, liecina informācija portālā "Latvijasputni.lv".

Vakar Nīcas laukos novērotas divas Tundras sējas zosis, kas bijušas kopā ar aptuveni 15 meža zosīm, vienu gulbi un diviem ziemeļu gulbjiem. Abām zosu sugām šie ir agrākie pavasara migrācijas novērojumi Latvijā.

Informācija portāla arhīvā par pavasara migrantiem 2015.gadā liecina, ka pirmās Tundras sējas zosu sugas pārstāves manītas februāra beigās. Savukārt meža zosu novērojumi fiksēti sākot no 15.februāra. Arī pārējās zosu sugas manītas atlidojam tikai februāra otrajā pusē.

Noderīgi