LM izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2014”

Labklājības ministrija (LM)  līdz 10.oktobrim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2014.”. Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, popularizēt sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendentus vērtēs šādās nominācijās:

Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2014

Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2014

Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2014

Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2014


Kandidātu, ar vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas nominēs par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2014. gadā.
Katrai nominācijai ir sava elektroniski aizpildāma anketa, ar mērķi visiem iesniedzējiem piedāvāt vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem. 


Lai pretendētu uz titulu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2014.”, jābūt Latvijā strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir atbilstoša izglītība un vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba jomā. 


Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba praksē pielietotās inovatīvās sociālā darba metodes un ieguldījumu sociālā darba profesijas attīstībā.


Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Šo organizāciju pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2014.gada 3.novembrim. 


Pieteikumus var iesniegt elektroniski: „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014. gadā” (http://www.visidati.lv/aptauja/984079033/), „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014. gadā” (http://www.visidati.lv/aptauja/983992406/). Paredzēts, ka katram pieteicējam jāaizpilda pilnīgi visi atbilžu varianti, tā izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem. 


Konkursa nolikumu var lejuplādēt LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/5958

Noderīgi