Saziedota puse no nepieciešamās summas

Atgādināsim, ka atsaucoties smiltenietes, uzņēmējas Ivetas Purmales aicinājumam, "Ziemeļlatvija" vērsās pie saviem lasītājiem ar lūgumu palīdzēt novadniecei - sportistei Ievai Mellei. 

Jauniete dodas uz RIO, kur Paraolimpiskās spēlēs pārstāvēs Latviju loka šaušanas disciplīnā. Diemžēl smiltenietei šobrīd ir tikai viens loks, tāpēc bija nolemts lūgt sabiedrības palīdzību, lai būtu iespēja iegādāties otru. Nepieciešamā summa ir 3000 eiro. 

Šobrīd, atsaucoties aicinājumam, jau ir saziedota puse no vaajdzīgās naudas - 1503 eiro. 

Ja vari, piedalies arī Tu! 

Šeit intervija ar Ievu, gaidot spēles RIOZiedojot norādi ziedojuma mērķi, – 

Ievai Mellei jauna loka iegādei


Latvijas Paralimpiskās komitejas reģistrācijas numurs: 40008025464 


Ziedot var sekojošos kontos!

A/S SEB banka Rīdzenes filiāle

 Bankas kods: UNLALV2X002

Konts: LV48UNLA0002045469690 


Valsts Kase RNCKods: TRELLV22

Konts: LV65TREL9153410000000 


AS “Citadele banka” Republikas laukums 2a, LV-1010, Rīga, Latvija

SWIFT kods: PARXLV22

Konts: LV45PARX0004929600002 


Noderīgi