Smiltenes pagastā veido Sociālās palīdzības istabu (PAPILDINĀTS!) 6

Smiltenes novada domes Sociālais dienests informē, ka Smiltenes pagasta pārvaldes ēkā, Kalnamuiža 2, tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātais projekts „Sociālo pakalpojumu paplašināšana un atbalsta grupu telpu iekārtošana Smiltenes novada iedzīvotājiem”.

 

Projekta mērķis ir izveidot dušas telpu, veļas mazgāšanas punktu, pārtikas paku uzglabāšanu, humānās palīdzības izsniegšanas vietu un iekārtot sociālā atbalsta grupu nodarbību un apmācību norises telpas sociālo prasmju pilnveidošanai Smiltenes pilsētas, Smiltenes un Brantu pagastu  trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

 

Projekta īstenošanas gaitā renovēs un aprīkos ar iekārtām un mēbelēm koplietošanas telpas: virtuvi, atpūtas telpu, veļas istabu un sanitāro mezglu.  

 

Projekts tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5. kārtas ietvaros. Kopējais finansējums Ls 4084,90, no kura ELFLA līdzfinansējums ir 3676,41 lati un Smiltenes novada domes finansējums 408,49 lati. Projektu plānots realizēt līdz 2013.gada 30.aprīlim. 

 

Jāpiebilst, ka līdzīgi projekti tika realizēti arī iepriekšējos gados. Smiltenes novadā projektu ietvaros izveidotas Sociālās palīdzības istabas ir Palsmanes pagastā un Blomes pagastā.


PAPILDINĀJUMS:

Paldies iedzīvotajam par jautājumu, vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām- ratiņkrēslos un ar staigulīšiem, būs iespējams iekļūt telpās saviem spēkiem?

Smiltenes novada domes Sociālā dienesta vadītāja informē, ka projekta ietvaros renovētājās telpās varēs iekļūt tikai ar darbinieka vai otra cilvēka palīdzību. Smiltenes pagasta pārvaldes ēkā šīs telpas ieeja atrodas no mājas sāna, ir divi pakāpieni, kur palīdzība būs nepieciešama. Diemžēl pieejamais finansējums šim projektam bija nepietiekošs, lai veiktu pilnīgu telpu pārbūvi atbilstoši visām prasībām personām ar invaliditāti, taču sociālie pakalpojumi būs pieejami ar sociālā darbinieka atbalstu.

Komentāri 6

Jautājums?

Vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām- ratiņkrēslos un ar staigulīšiem, būs iespējams iekļūt telpās saviem spēkiem?

pirms 8 gadiem, 2013.02.28 13:54

skats no malas

Diezgan savāda ir vietas izvēle - kalna galā, mazā būdiņā, bez palīga tur neiekļūt... vai tās pagasta institūcijas arī turpat būs?

pirms 8 gadiem, 2013.02.28 17:06

zzs

Ļoti dīvaini, ka tiek finansēti ES projekti, kur acīmredzami visi iekļut nevarēs. Interesanti ko saka būvvalde?

pirms 8 gadiem, 2013.02.28 17:14

Zīmulis

Ideja ir apsveicama, tikai vietas izvēle ļoti neveiksmīga. Vecāka gadagājuma cilvēkiem un labi nepaēdušiem pa tām kāpnēm nebūs pa spēkam uzkāpt. Par ES naudu varētu ierīkot pacēlāju. Grundzāles pagasta arī derētu tāda sociālā istaba, gadiem neesmu mazgājusies, jo nav kur.

pirms 8 gadiem, 2013.02.28 19:31

marga

Nu, veciem cilvēkiem nav ko čīkstēt. Kad kaut ko var dabūt "na haļavu", tad viņiem i spēks ir uzkāpt pa trepēm, i pa pilsētu pārvietoties pa ielas vidu, traucējot mašīnu satiksmi. Vairāk kustēsies, būs labāka veselība.

pirms 8 gadiem, 2013.02.28 21:06

Noderīgi