Veclaicene un Sedas purvs četros gadalaikos

Dabas aizsarzdības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām 2015. gadā organizē pasākumu ciklus "Četri gadalaiki Veclaicenē" un "Sedas purvs četras gadalaikos". Pasākumu dalībnieki tiks iepazīstināti ar bioloģisko daudzveidību aizsargājamās dabas teritorijās visos gadalaikos. Tie, kuri piedalīsies visos četros pasākumos, saņems pārsteiguma balvas.

Vidzemes reģionālā administrācija arī šogad organizē dabas iepazīšanas pasākumu ciklus visa gada garumā. Šogad tie notiks jau divās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" un dabas liegumā "Sedas purvs". 

Pirmais ziemas pasākums jau šonedēļ. 14. februārī Ķauķu kalna apkaimē Ziemera pagastā. Te notiks slēpojums "Mīlam dabu ziemā". Slēposim ar distanču slēpēm pa sagatavotu trasi, ceļā apstājoties, ieklausoties un vērojot dabu. Mācīsimies atpazīt kādas pēdas sniegā atstājuši meža dzīvnieki, to barošanās vietas, noteiksim sugas pēc ekskrementiem un uzzināsim citus interesantus faktus.  Pulcēšanās Alūksnes novada Ziemera pagasta slēpošanas bāzē „Ķauķu kalns” plkst. 10:00.

Līdzīgs pasākums ar nosaukumu "Dzīvnieku pēdas sniegā" paredzēts 21. februārī dabas liegumā "Sedas purvs". Laika apstākļi noteiks vai tas būs slēpojums vai pārgājiens. Noslēgumā būs iespējams iepazīties ar meža zvēru un putnu izbāžņu kolekciju Mednieku namā.

Pavasara sezonas pasākumi notiks Starptautiskās Putnu vērošanas dienu ietvaros. Dosimies putnu vērošanas pārgājienā pa Sedas purva dabas taku, lai sastaptu gājputnus, kas atgriezušies savās barošanās un ligzdošanas vietās. Veclaicenē darbosies putnu būrīšu izgatavošanas darbnīca. Skatīsimies filmu, klausīsimies putnu balsu ierakstus. Pēc tam jaunos mājokļus izliksim parkā pie Jaunlaicenes muzeja un mācīsimies pazīt putnu dziesmas dabā.  

Vasarā varēs doties izglītojošā pārgājienā pa Sedas purva kūdras izstrādes ceļu, vērojot spāres un citus bezmugurkaulniekus entomologa vadībā. Savukārt "Veclaicenes ezeru izaicinājums" būs laivu brauciens–ekspedīcija ar vairākiem uzdevumiem pa Ievas, Trumulīša un Raipala ezeru. Tie labāk palīdzēs iepazīt ezeru un to krastu dabas vērtības.

Rudenī viens pasākumsbūs veltītsSedas purvahidroloģisko procesu izzināšanai - kas notiek ar purvu pēc kūdras izstrādes. Otrs būs velobrauciens uz Raganu klintīm Vaidavas krastā un Dzenīšu dižvītolu. Tai pašā reizē varēs arī uzzināt interesantus faktus par ģeoloģiskajiem procesiem Veclaicenē un Kornetu-Peļļu gravas veidošanos. 

Pasākumus organizē Dabas aizsardzības pārvalde, sadarbībā ar Veclaicenes, Jaunlaicenes un Ziemera pagastu pārvaldi, biedrību "Veclaicenes avotiņš", Strenču novada domi un mednieku biedrību "Jērcēni".

Noderīgi