Aicinājums – darbs ar dzīvniekiem

Skolas absolventi Smiltenes tehnikumā vienmēr bijuši īpaši gaidīti viesi. Aizvadītās nedēļas nogalē Smiltenē savas skolotājas apciemoja šā gada absolvente Baiba Neimane, kura uzreiz pēc tehnikuma beigšanas pieņemta darbā prestižajā Pārventas veterinārajā ambulancē Ventspilī. Baiba ļoti augstu vērtē tehnikumā gūtās zināšanas. Ikdiena, palīdzot dzīvniekiem, viņai sagādā lielu prieku un gandarījumu, tomēr līdz šim sasniegtais ir tikai solis pretī īstajam aicinājumam... 

Pārventas Veterinārā ambulance bijusi viena no Baibas prakses vietām jau, mācoties Smiltenes tehnikumā. Jauniete praksi pieņēmusi kā labu izaicinājumu apgūt jaunu pieredzi un arī pārvarēt vienu otru grūtību. Baiba atzīstas, ka sākumā ļoti baidījusies no govīm. Tāpēc par vienu no prakses vietām izvēlējusies govju fermu, kur, diendienā sastopoties ar ragainēm, nācies vien ar tām atrast kopīgu valodu. Līdz ar to arī bailes atkāpušās. 

Neatsverama pieredze Baibai bijusi Smiltenes tehnikumā piedāvātā prakses iespēja Maltā. No tur pavadītā laika visspilgtāk atmiņā palicis gadījums, kad kāds vietējais dzīvnieku draugs atnesis uz veterināro klīniku pārēdušos vardi un ārsti, aizrautīgi sava darba entuziasti, to uzņēmušies operēt, kaut arī neviens nebijis īsti pārliecināts, vai labi pabarotajai kurkstētāja tās nebūs bijušas pēdējās vakariņas... Taču laikam jau augstākie spēki dabas draugu lielo vēlēšanos uzklausījuši un izoperētā varde drīz vien pēc operācijas aizlēkusi jaunu piedzīvojumu meklējumos. 

Pirms prakses Pārventas Veterinārajā klīnikā Baiba pāris nedēļas pastrādājusi kādā mazo dzīvnieku klīnikā, taču tur bijis tik maz darāmā, ka jaunā veterinārārsta asistente nolēmusi prakses vietu nomainīt pret klīniku, kurā varētu gūt lielāku praktisko pieredzi. 

Pārventas Veterinārā ambulance ir viena no populārākajām un attīstītākajām klīnikām Ventspilī, kur tiek sniegti veterinārmedicīnas pakalpojumi diagnostikas, ķirurģijas un terapijas jomās. Pacientiem pieejams rentgenogrāfs, ultrasonogrāfija un endoskopiskā diagnostika. Narkozes laikā pacientu dzīvības funkcijas kontrolē kardiomonitors, kas ļauj sekot līdzi ne tikai pulsam un asins piesātinājumam ar skābekli, bet arī sirdsdarbības izmaiņām, elpošanas frekvencei, asisnspiedienam un ķermeņa temperatūrai. Operāciju zāle aprīkota ar jaunākās paaudzes izoflurāna narkozes aparātu ar mākslīgās elpināšanas funkciju. 

Baiba klīnikā ir vienīgā veterinārārsta asistente. Šobrīd viņas pienākumos ietilpst – sagatavot telpas operācijām, palīdzēt ārstiem operāciju laikā, savest kārtībā darba vidi pēc ķirurģiskajām manipulācijām, parūpēties par darba instrumentiem. Vajadzības gadījumā jauniete strādā arī ambulances  aptiekā. Līdz šim sarežģītākais izaicinājums jaunajai speciālistei bijis kādas sunītes sterilizāzija, kurā viņai vajadzējis turēt dzemdi. 

Baibai jau kopš bērnības ļoti patikuši suņi. Izvēloties veterinārārsta asistentes profesiju, viens no galvenajiem mērķiem bijis iemācīties vajadzības gadījumā palīdzēt šiem dzīvniekiem. Smiltenes tehnikuma piedāvātās iespējas vilinājušas vairāk nekā Bebrenes lauksaimniecības tehnikums, tāpēc izvēlējusies šo skolu. Kaut arī autobusā, braucot uz mācībām, nācies aizvadīt sešas stundas un uz mājām varējusi aizbraukt tikai divas reizes mēnesī, Baiba savu izvēli nenožēlo. Ja tehnikuma gadus varētu atkārtot vēlreiz, tad viņa mācītos vairāk, jo tagad, strādājot, pārliecinājusies, ka viss skolotāju stāstītais un mācītais ikdienas darbā ļoti būtisks, t.sk. ķirurģisko instrumentu nosaukumi. “No tehnikuma laika visvairāk palicis atmiņā, kā kopā ar kursabiedriem gājām uz “Kalna ligzdas” kafejnīcu ēst picas. Ēdot parasti pārrunājām visus notikumus, no sirds izsmējāmies. Savukārt no mācībām visinteresantākās bija stundas pie skolotājas Birutas Birkenšteinas, kuras stāstītajos piemēros no viņas pašas darba prakses vienmēr klausījāmies ar milzīgu interesi.” 


Šobrīd Baiba vēlas skolā gūtās zināšanas nostiprināt, strādājot veterinārajā ambulancē, bet viņas lielākais sapnis ir pēc laika izmācīties par kinoloģi. “Dzirdēju, ka šajā jomā esot liela konkurence, bet tas mani nebaida. Ļoti gribētu, ka man pašai ir suns, ar kuru darboties un mācīt. Šobrīd vairāk iznāk darboties ar trim pamātes suņiem, no kuriem viens apmācīts kanisterapijai (suņu terapijai) un otrs pašlaik mācās to pašu. Kanisterapija ir salīdzinoši jauns, bet ļoti efektīvs terapijas veids, kas pastiprina pamatrehabilitācijas efektivitāti, palīdzot cilvēkam atgūties, rosinot sākt kustēties pēc smagām slimībām. Visi suņi, kurus plānots izmantot minētajai ārstēšanas metodei, tiek speciāli testēti un apmācīti.” 

Jaunās veterinārārsta asistentes darba diena sākas deviņos no rīta, bet beidzas – astoņos, deviņos vakarā. Brīvajā laikā viņa vislabprātāk dodas izjādēs ar zirgiem, bet darbā vislielākais gandarījums ir tad, ja izdodas glābt kāda labāko draugu. 

Noderīgi