Durvis uz Ziemassvētku brīnumu ir atvērtas ikvienam

Ziemassvētku svinēšana smilteniešu Ziemaņu ģimenei - Laurai, Zigmāram un viņu dēlam Teodoram - nav tāda, kā daudziem citiem. Ne svētvakaru, ne pirmos Ziemassvētkus arī šogad viņi nevarēs pavadīt tikai pašu vai tuvinieku lokā.

Tas tāpēc, ka amats uzliek pienākumu: Zigmārs ir Smiltenes un Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs. Svētvakarā viņš kalpos dievkalpojumos Smiltenē un Palsmanē, bet nākamajā dienā atkal kāps kancelē pirmo Ziemassvētku dievkalpojumā Smiltenes dievnamā.

Par to, kāpēc Ziemassvētki Ziemaņu ģimenei jau 10 gadus ir īpaši nozīmīgi, kā saprast to, ka satikušies īstie, viens otram lemtie cilvēki, un kur atrast Ziemassvētku brīnumu, lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija" sestdien, 17. decembrī.

Noderīgi