In memoriam – mūžībā devusies pensionētā skolotāja Ligija Rainbaha

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,

Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,

Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu...


Šodien dabā, kad saule jau cauri pavasarim dodas uz vasaras pusi, pēkšņi ir uzsnidzis sniegs. Gluži tāpat ir apstājusies vienmēr tik stiprās un enerģiskās skolotājas Ligijas Rainbahas gaita, un viņa devusies tālajos veļu ceļos. 

Skumju brīdī kopā ar tuviniekiem ir viņas audzēkņi un kolēģi. Aizdegsim svecīti skolotājas piemiņai! 

Atvadīšanās 6.aprīlī pulksten 14.00 Smiltenes pilsētas kapu kapličā.

  

Noderīgi