Pedagogam Robertam Ceram – 110

7. aprīlī apritēja 110 gadi, kopš dzimis pedagogs Roberts Cers. Dzimis 1908. gadā (pēc vecā kalendāra 25. martā) Trikātas pagasta “Strūkās”, tēvs Augusts Cers, māte Anna, dzimusi Slempere.


Roberts Cers mācījies Sarkaņu pamatskolā un Smiltenes draudzes skolā. Pēc tam, 1924. gadā, iestājies Jelgavas Skolotāju institūtā. Skolotāja darba gaitas Roberts Cers uzsācis 1931. gadā Pļaviņu pilsētas pamatskolā. Ar 1944. gada 1. oktobri sākas viņa darbs Smiltenē: sākumā bijis Smiltenes 1. septiņgadīgās skolas direktors, bet no 1947. līdz 1986. gadam – skolotājs Smiltenes vidusskolā.


Skolotājs Roberts Cers mācījis dažādus mācību priekšmetus: matemātiku, fiziku, fizkultūru un dziedāšanu, taču visvairāk dzīves gadu viņš atdevis darbmācībai, gūdams šajā nozarē izcilus panākumus. Vairāk kā 30 gadus viņa vadītajā lietišķās mākslas pulciņā skolēni darbojušies ar dzintaru, metālu, koku un piedalījušies izstādēs Smiltenē, Valkas rajonā, Rīgā un Maskavā PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādē, kur Roberts Cers apbalvots ar bronzas un sudraba medaļām. Viņa darbi atzinīgi novērtēti arī vispasaules izstādēs Kanādā un Japānā.


Par nesavtīgu darbu Roberts Cers saņēmis apbalvojumus: Izglītības darba teicamnieks, Tautas daiļamata meistars. Pedagogs mīlēja arī skatuves mākslu un mūziku. Miris 1987. gada 11. septembrī.

Noderīgi