Piemiņas vietās atceras deportētos

Šodien, 14. jūnijā, daudzviet Latvijā piemin 1941. gada jūnija deportāciju upurus. Piemiņas pasākumi notiek arī mūsu puses novados.Smiltenē piemiņas brīdis šorīt notika pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene”.  Pēc tam visi, kuri vēlējās, devās uz Smiltenes kinoteātri noskatīties režisores Dzintras Gekas filmu “Tēvi tur”.  

Valkas novadā komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis “Tur, svešumā...” šodien notiks  pulksten 14  pie piemiņas akmens blakus Valkas stacijai.

Strenču novadā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums “Mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas dvēselē” pulksten 16 sāksies Jērcēnu tautas namā. Piedalīsies Strenču mūzikas skolas pūtēju kvintets Jāņa Jansona vadībā.  

Noderīgi