Skolotāja Vitālija Voliņa aicina jauniešus saglabāt izziņas tieksmi

Par Valkas ģimnāzijas bioloģijas pasniedzēju Vitāliju Voliņu vairāki kolēģi izsakās, ka viņa ir skolotāja ar lielo burtu. "Mūsu profesija prasa sevi visu atdot darbam. Citas alternatīvas skolotājam nav," uzskata V. Voliņa.

Pirms Skolotāju dienas vēlējos uzklausīt V. Voliņas domas par pedagoga darbu, mūsdienu jaunatni, kā arī to, kādēļ viņa izvēlējusies šo ceļu, kas jau vēsturiski vairāk bijis ērkšķains kā gluds.

Vairāk lasiet sestdienas, 3. oktobra laikrakstā "Ziemeļlatvija".

Laikrakstu var nopirkt Valkas, Smiltenes un Strenču novadu tirdzniecības vietās, kur tirgo preses izdevumus.

Tomēr izdevīgāk ir abonēt (arī online).

 VISS PAR ABONĒŠANU ŠEIT!

Noderīgi