Smiltenes pilsētas kapos atjauno Pētera Krieva piemiņas plāksni

11. novembrī Lāčplēša dienas svinīgā pasākuma laikā  Smiltenes pilsētas kapos pie Brīvības cīņās kritušo karavīru pieminekļa Smiltenes novada pašvaldība godināja tos īstenos varoņus, kuru dzimtenes mīlestība, pašaizliedzība un asinis ir pārkausētas brīvībā,  pieminot  latviešu karavīru un brīvības cīnītāju piemiņu. 

Šajā dienā īpaši tika godināta smiltenieša Pētera Krieva piemiņa, atklājot atjaunoto piemiņas plāksni Smiltenes pilsētas kapos pie Brīvības cīņās kritušo karavīru pieminekļa. Smiltenietis Pēteris Krievs (dzimis Brantu pagastā 1893. gada 21.jūlijā) - latviešu strēlnieks, atsevišķā jātnieku eskadrona virsleitnants, Lāčplēša ordeņa kavalieris, nāvējoši ievainots 1919. gada 6. martā uz Skrundas-Saldus ceļa pie “Airītēm”, kopā ar pulkvedi Oskaru Kalpaku un kapteini Nikolaju Grundmani cīnoties par Latvijas brīvību. Pārapbedīts no Liepājas Lielajiem kapiem uz Smiltenes kapiem.

Plaknes atjaunošanu, atsaucoties uz  iedzīvotāju ierosinājumiem, veica Smiltenes novada dome. Pateicību vēlamies izteikt Valdim Porietim no SIA "Valpor", kurš dāvināja pašvaldībai plāksnes atjaunošanu.Noderīgi