Valdi Jukumu Valkā pazīst kā sava amata meistaru

Par Valku cilvēkiem ir dažādi spriedumi. Daļa to vērtē kā zaļu, klusu un patīkamu pilsētu, citi uzskata, ka te saimnieciskā dzīve lēni attīstās un pilsēta vairāk līdzinās nomalei, kurā aktīviem ļaudīm nav ko darīt.

Valcēnietis Valdis Jukums visu mūžu ir pavadījis Valkā un, kā pats saka, tikai piedzimis esot laukos. Vēl ir tāda lieta, ka viņš labi pazīst ne tikai pilsētu, bet gandrīz katru valcēnieti, vismaz tos, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās.

Lielāko mūža daļu V. Jukums ir nostrādājis Valkas komunālajā dienestā par santehniķi, un pats domā, ka nav tāda dzīvokļa, kurā viņš nebūtu kaut reizi ieradies salabot salūzušu ūdens krānu vai salāpīt ieplīsušu cauruli.

Vairāk lasiet sestdienas, 6. marta laikrakstā "Ziemeļlatvija"!

Noderīgi