Valkas novada dome izdod kompaktdisku “J.Cimzem - 200” 1

Valkas novada dome Jāņa Cimzes godināšanas un viņa darbības popularizēšanas nolūkā izdevusi kompaktdisku „Jānim Cimzem- 200”. Diskā retrospektīvā veidā ar kora mūziku ir parādīta Jāņa Cimzes daiļrade kultūras mantojuma nolūkā.


Repertuārā iekļautās tautasdziesmu apdares var iedalīt nosacīti trīs grupās, kuru starpā ir gan Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos skanējušas Jāņa Cimzes tautasdziesmu apdares, gan plašu atzinību neieguvušas latviešu tautasdziesmu apdares.


Kā sava veida pateicība par ieguldīto darbu latviešu tautasdziesmas un kormūzikas attīstībā, kā arī skaista dāvana 200. jubilejā, skaņu ieraksta repertuāra noslēgumā ir trīs mūsdienu komponistu- R.Paula, M.Brauna, S.Mences (šī brīža latviešu tautai zīmīgu skaņražu) skaņdarbi Jāņa Petera īpaši šim notikumam radītā dzejas ciklā „Stiprā pils- Dziesmu rota”, kas pirmatskaņojumā skanēja  latviešu un igauņu dziesmu dienā ‘Cimzes kods”  31.maijā Valkas brīvdabas estrādē.


CD papildināts latviešu un angļu valodā ar Valkas novadpētniecības muzeja speciālistes Ligitas Drubiņas informāciju par UNESCO  svinamo dienu kalendārā iekļautā Jāņa Cimzes darbību.


Dziesmu izpildītājs kompaktdiskā, kā arī pirmatskaņojumus dziedāja XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku Lielās balvas ieguvējs, Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris SÕLA (diriģents Kaspars Ādamsons).


Finansiāls atbalsts: Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA „Valmiermuižas alus”, AS „Latvijas valsts meži”, Vidzemes plānošanas reģions.CD „Jānim Cimzem – 200” pieejami plašākai publikai Valkas Tūrisma birojā un Valkas novadpētniecības muzejā.

Komentāri 1

Noderīgi