No 1.jūlija spēkā stājas izmaiņas mājdzīvnieku turēšanas kārtībā Valmieras pilsētā

2014.gada 1.jūlijā spēkā stājas saistošie noteikumi Nr.187 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā" un saistošie noteikumi Nr.194 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā".


Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Rita Jemšika norāda, ka noteikumos ietvertas vairākas būtiskas izmaiņas, kas attieksies uz suņu un kaķu saimniekiem. Valmieras pilsētas teritorijā mājdzīvnieku, ja tam nav implantēta mikroshēma, tā īpašniekam jāreģistrē Valmieras pilsētas pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā.

 Reģistrācijas pazīšanas zīmi izsniegs Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Informācijas centrā Semināra ielā 2 A, uzrādot suņa turēšanas nodevas apmaksu apliecinošu dokumentu un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīmes par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu. Reģistrācijas pazīšanās zīme būs derīga līdz nākoša gada 1.jūlijam.

 Savukārt līdz 2016.gada 1.jūlijam visiem suņiem būs jābūt reģistrētiem kopējā datu bāzē un ar implantētām mikroshēmām, savukārt visiem kaķiem – uzskaitītiem.No nodevas tiks atbrīvotas personas ar redzes invaliditāti, personas ar 1.grupas invaliditāti, vientuļie pensionāri un individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašnieki, ja tiem piederošie dzīvnieki neatstāj īpašuma robežas.

 Tāpat noteikumos ir noteiktas teritorijas, kurās suns, atrodoties saimnieka uzraudzībā, varēs atrasties bez pavadas un kurās suņi bez pavadas nevarēs skraidīt.Mājdzīvnieku īpašnieku atbildība par mājdzīvnieku ekskrementu savākšanu ir noteikta ar likumu. Maisiņus Valmieras pilsētas teritorijā ir atļauts izmest jebkurā SIA „ZAAO” sadzīves atkritumu konteinerā.

Mīluļi