Ulubele piedāvā Cilvēcības stundu 

Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" sadarbībā ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne, nodibinājumu "dzivniekupolicija.lv" un Stopiņu novada domi īsteno projektu "Atbildīgs, izglītots, iesaistīts"

Projekta ietvaros braucam ciemos uz bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes iestādēm un internātskolām un stāstām par cilvēcību, ko mums māca dzīvnieki un runājam par ētisku attieksmi pret mūsu mazajiem brāļiem un māsām.   Lielākos pasākumos bez sirsnīgām, izglītojošām sarunām piedāvājam arī nedaudz jautrības – rotaļas, konkursus un fotografēšanos . Mums līdzi vienmēr ir kāds mīļš un komunikabls četrkājainais draugs. 

Arī dzīves skolā ir jāsāk iet no mazotnes. Kļūstot zinošāki un informētāki, kopā centīsimies mūsu līdzcilvēkus šai pasaulē darīt atbildīgākus un cilvēcīgākus. 


Ja ir interese par cilvēcības stundas organizēšanu jūsu skolā, bērnudārzā vai iestādē, lūgums sazināties ar mums. Atkarībā no auditorijas vecuma piemērojamies ar Cilvēcības stundas tematiku. Esam gatavi mācīt un runāt par Cilvēcību sākot ar bērnudārza audzēkņiem līdz veco ļaužu pansionātu iemītniekiem.

Cilvēcības stunda projekta mērķa grupai – sociālās atstumtības riska cilvēkiem ir bezmaksas pasākums. 

Kontakti 

Tālrunis uzziņām  : 27863333 ( Zanda ) 

E – pasts pieteikumiem : [email protected]


”. 

Mīluļi