Ierosina mainīt pārbaudes darbu organizēšanu skolās

Sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv iesniegta iniciatīva “Par valsts un skolas pārbaudes darbu organizēšanu ar vienas dienas pārtraukumu starp diviem darbiem”. Iniciatīvas autors Ņikita Kovaļovs uzskata, ka, ieviešot šādu likumu, tiks uzlaboti pārbaudes darbu rezultāti, un samazināsies skolēnu pārslodze.
 
Šogad Valsts izglītības satura centrs izveidojis tādu valsts pārbaudījumu grafiku, kurā obligātais eksāmens latviešu valodā un izvēles eksāmens informātikā notiks uzreiz pēc kārtas. Iniciatīvas autors ierosina izveidot izmaiņas vispārējās izglītības likumā, valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku gan 2017./2018. mācību gadā, gan nākamajos mācību gados, lai valsts un skolas pārbaudes darbi tiktu organizēti ar minimālu vienas dienas pārtraukumu starp diviem darbiem.
 
“Eksāmeni nosaka skolēnu nākotnes likteni. Kāpēc skolēniem nav iespējas parādīt visas savas spējas divos eksāmenos? Kāpēc viņiem vajag pielāgoties šiem apstākļiem un samierināties ar to, ka rezultāti šāda nepareizi sastādīta grafika dēļ var būt zemāki?” Sašutumu pauž Ņ.Kovaļovs.
 
Autors uzsver, ka vairākās skolās tiek organizēti pat vairāki pārbaudes darbi vienā dienā un vairākas dienas pēc kārtas, kas ir pilnīgi nepareizi. Pirmkārt, paralēli gatavoties vairākiem pārbaudes darbiem ir ļoti grūti, tāpēc pazeminās skolēnu rezultāti un vēlme gatavoties darbiem. Otrkārt, skolēniem sāk pietrūkt brīvā laika, kas neļauj daudzpusīgi izglītoties, nav iespējams piedalīties ārpusskolas pasākumos. Treškārt, šāda pārslodze apdraud skolēnu veselību, samazina miega daudzumu un atpūtas laiku. Šādas iniciatīvas pieņemšana būtiski atvieglotu skolēniem mācīties, uzlabotu pārbaudes darbu rezultātus, kā arī samazinātu pārslodzi.
 
ManaBalss.lv ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, var ievietot savu iniciatīvu un vākt parakstus tās nogādāšanai Saeimā. Sešu gadu laikā jau 17 idejas ir guvušas pozitīvus rezultātus un platformu kopā apmeklējuši vairāk kā 1,6 miljoni cilvēku!

Noderīgi