Bezmaksas nodarbības programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi”

Smiltenes novada domes sociālais dienests aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas  ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 12-17 gadiem.


Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas. 


Nodarbību cikla ietvaros notiks 10 nodarbības par šādām tēmām:

ievads CAP programmā;

pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība;

vecāku un pusaudžu sasvstarpējās attiecības un komunikācija;

veselīgs dzīvesveids;

pusaudžu seksualitāte

pusaudžu sociālā kompetence;

emociju pašregulācija;

rūpes par sevi;

disciplinēšana;

dzīves prasmes.


Smiltenes novada sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Arnita Freiberga informē, ka nodarbībās vecākiem tiks sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņems arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai. “Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē!”Nodarbības notiks Smiltenē,  Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku ielā 10 b. Pirmā nodarbība paredzēta 2016.gada 05. oktobrī plkst. 14.00 – 16.30. Turpmākās – reizi nedēļā (kopumā 10 nodarbības).  Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots. Nodarbības vadīs psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece Arnita Freiberga. Pieteikšanās grupā līdz 2016.gada 3. oktobrim pie sociālās darbinieces Arnitas Freibergas, zvanot pa tālr. 25611758 vai pieteikties klātienē savā pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka.

Noderīgi