Dievkalpojumi mūsu novadu dievnamos

Smiltenes novadā

Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24. decembrī pulksten 20 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums
25. decembrī pulksten 11 pirmo Ziemassvētku dievkalpojums ar kristībām (bērniem un pieaugušajiem) un iesvētībām (pieaugušajiem). Pēc dievkalpojuma - draudzes Svētdienas skolas ludziņa un sadraudzība.

26. decembrī pulksten 15 Ziemassvētku koncerts. Piedalās Smiltenes senioru koris “Mežābele”, jauktie kori “Pakalni”  un “Vidzemīte”, Smiltenes pagasta vokālais ansamblis “Undīnes”, vijolniece Edīte Kulberga un ērģelniece Inga Rācene. Ieeja - pret ziedojumiem.
28. decembrī pulksten 11 dievkalpojums ar kristībām bērniem.


Smiltenes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcā
24. decembrī pulksten 18 Ganiņu Mise un Bētlemes pasvētīšana
25. decembrī pulksten 13 Ziemassvētki - Kristus piedzimšana
26. decembrī pulksten 9 Otrie Ziemassvētki
28. decembrī pulksten 13 Svētās Ģimenes (Jēzus, Marijas un Jāzepa) svētki
31. decembrī pulksten 23 Vecgada noslēguma Pateicības Svētā Mise
1. janvārī pulksten 13 Jaungada diena, Vissvētākās Jaunavas Marijas. Dieva Mātes, svētki

Palsmanes luterāņu baznīcā
24. decembrī pulksten 18 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums


Valkas novadā

Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24. decembrī pulksten 18 svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 12 Ziemassvētku dievkalpojums.
Ērģemes lūgšanu namā
 24. decembrī pulksten 16 Ziemassvētku dievkalpojums.
Kārķu baznīcā
24. decembrī pulksten 18 Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 19 Ziemassvētku koncertu sniedz ansamblis “Sliekšņi un griesti”.
31. decembrī pulksten 23.30 svētbrīdis, Jaunā gada iezvanīšana.
Vijciema baznīcā
24. decembrī pulksten 15 Ziemassvētku vakara dievkalpojums


Strenču novadā

Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24. decembrī pulksten 18 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums 


Burtnieku novadā

Ēveles evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24. decembrī pulksten 17 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums


Beverīnas novadā

Trikātas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24. decembrī pulksten 16 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums 

Noderīgi