Ikviens ir aicināts piedalīties šajā dievkalpojumā

No 8.-12. jūnijam, Smiltenē, Kalnamuižā, Smiltenes tehnikuma telpās norisinās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītāju un Lutera Akadēmijas studentu tālākizglītības konference. Tas notiek starptautiskā Pastorālās vadības institūta (PLII) mācību programmas ietvarā. Kopskaitā 23 esošie un topošie mācītāji dzīvo tehnikuma kopmītnēs kopā ar savām ģimenēm. Konferences norises laikā mācītāju bērniem bija sava nometne Burtnieku mācītājmuižā. Mācītāji apgūst zinības un dalās ar pieredzi, kā veidot un vadīt komandas darbu un organizēt savu kalpošanu. Pasniedzēju vidū ir divi viespasniedzēji  no ASV,  viens no viņiem darbojas misijas kalpošanā Ķīnā. 

Šodien,12.jūnijā konferences noslēguma dienā Smiltenes evaņģēliski luteriskajā dievnamā būs dievkalpojums pulksten 16:00, ko vadīs LELB Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, kurš šobrīd vada arī Baznīcas misijas un evaņģelizācijas darbu. Pāvils Brūvers padomju gados bija radio „Brīvā Eiropa” korespondents un viņa balss droši vien labi zināms vecākās paaudzes ļaudīm Latvijā. 

Ikviens ir  aicināts piedalīties šajā dievkalpojumā!

Noderīgi