Kristīgā pasaule nododas pārdomām un lūgšanām - sākas Adventa laiks 1

Svētdien, 30.novembrī, sākas Adventa laiks - četru nedēļu periods, kurā kristīgā pasaule velta pārdomām un aizvadītā gada notikumu izvērtēšanai, gatavojas Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem.


Adventa laika nozīme

Vārds "advents" ir cēlies no latīņu valodas vārda "adventus", kas nozīmē "atnākšana". Senajiem romiešiem šis vārds apzīmēja oficiālu ķeizara ierašanos. Kristieši tajā savukārt sagatavojas Kristus otrreizējai atnākšanai laiku beigās un Kristus piedzimšanas svētkiem. Pirmās ziņas par to, ka Advents ir atzīmēts kā sagatavošanās posms pirms Kristus dzimšanas svētkiem, nāk no 4.gadsimta. Romā šī tradīcija ir pazīstama kopš 6.gadsimta. 

"Tā kā Kristus atnākšana sagādā prieku, tad Advents ne tik daudz ir gandarīšanas, cik dievbijīgas un priecīgas gaidīšanas laiks. Katoļu dievkalpojumos Adventa laikā netiek dziedāta himna Gloria. Tas norāda uz gaidām, kad tā no jauna ieskanēsies, eņģeļiem dziedot Jēzus piedzimšanas naktī," portālu Diena.lv informē Latvijas Romas katoļu baznīcā.

"Adventa pirmajā posmā līdz 16.decembrim Svēto rakstu tekstos un liturģiskajās lūgšanās baznīca lielāku uzmanību pievērš Kristus atnākšanai laiku beigās. Savukārt pēdējā nedēļā pirms 24.decembra teksti dievkalpojumu dalībniekus sagatavo tieši Kristus piedzimšanai, caur kuru Dievs piepilda visus apsolījumus, kurus ir devis vēsturē," skaidro Latvijas Romas katoļu baznīcā.

Interesanti, ka Adventa laikā priesteru liturģiskās drānas ir violetā krāsā. Violeto krāsu veido zilās un sarkanās krāsas sajaukums, kas simbolizē garīgo un laicīgo. Tādējādi, pēc katoļticīgo tradīcijām, violetā krāsa šajā laikā norāda uz Dieva dēla iemiesošanos - kristīgo izpratnē Ziemassvētku vēsts centrā ir Dievs, kas kļuva par cilvēku.

"Izņēmums ir Adventa trešā, tā saucamā Gaudete (priecājieties!) nedēļa. Tajā liturģiskās drēbes ir rozā krāsā, kas pauž gaismas pārsvaru, tātad Kristus dzimšanas tuvumu," skaidro baznīcā.

Neiztrūkstošais Adventa vainags

Par būtisku Adventa sastāvdaļu kopš 16.gadsimta ir kļuvis Adventa vainags. Arī tam ir dziļa simboliska nozīme. Aplis simbolizē mūžību un vienotību. Vainagu veido no mūžzaļiem koku zariem – egļu, priežu, citās zemēs izmanto arī citus mūžzaļus augus. Arī tie simbolizē mūžību. Starp zaļajiem zariem var iepīt kādu violetu elementu - lentu, dziju, rotājumu, kas atgādina par noskaņu, kuru liturģijā simbolizē violetā krāsa.

Adventa vainagā izmanto četras vai piecas sveces. Baznīca norāda, ka sveces simbolizē Kristus nesto gaismu. Ar katru svētdienu vainags paliek gaišāks, atgādinot, ka tuvojas Jēzus Kristus dzimšana. Piektā svece (ja to izmanto) tiek novietota vainaga vidū. Tā parasti ir lielāka par pārējām un baltā krāsā. Šo sveci aizdedzina Ziemassvētkos.


Adventa pasākumi

Baznīca cilvēkus aicina Adventa laiku pavadīt, vairāk laika veltot lūgšanai, atturībai, grēksūdzei un žēlsirdības darbu veikšanai. Šajās nedēļās ticīgie ir aicināti atturēties no skaļiem izklaides pasākumiem, meklējot klusumu, kurā var labāk saklausīt Dieva balsi sirdsapziņā.


Komentāri 1

Cits

''Dievišķais'' četru nedēļu grūtniecības periods?

pirms 6 gadiem, 2014.12.01 12:03

Noderīgi