Pareizticīgo metropolīts Aleksandrs Ziemassvētkos ikvienu aicina sevī vairot mieru

 Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs pareizticīgo Ziemassvētkos ikvienu cilvēku aicina vairot sevī mieru, atsakoties no negatīvām domām un darbiem.

Metropolīts Aleksandrs uzsver, ka viena no Jēzus Kristus dāvanām ir miers, kas mīt cilvēka sirdī. "Kad garīgā pasaulē uzplaukst cilvēka sirdī, šāds cilvēks kļūst par miera nesēju ģimenē, kristiešu kopienā, pilsētā un visā pasaulē. Uz šādu mieru būtu jātiecas ikvienam saprātīgi domājošam cilvēkam, jo īpaši tagad, kad pasaulē ir tik ļoti nemierīgi," sacīja metropolīts.

Kad cilvēka sirdī mājo visaptveroša pasaules mīlestība, viņš var kļūt par miera avotu saviem tuviniekiem. Metropolīts Aleksandrs aicina ikvienu cilvēku ielaist sirdī Kristu, sirdi atbrīvojot no meliem un nepatiesības, liekulības un naida, zaimiem un neticības, lepnuma un izlaidības, elkdievības un skopuma, kā arī skaudības.

Metropolīts aicina ikvienu nepārtraukti lūgties, lai Dievs paildzina savu labvēlību pār cilvēci, lai Ziemassvētki un turpmākais laiks kļūtu par mīlestības, miera un labestības laiku.

"Ne tikai pateiksimies Dievam, bet arī paši veiksim labestīgus darbus, pastāvīgi palīdzēsim sirgstošajiem, nabadzīgajiem un trūcīgajiem," aicina metropolīts Aleksandrs.

Noderīgi