Pie Kārķu baznīcas uzstādīta lapene

Vasarsvētkos, 24. maijā, Kārķu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika svētku dievkalpojums, pēc kura svinīgi tika atklāta par projektu konkursā “LMT Latvijai” iegūto finansējumu izveidotā Ticības, cerības un mīlestības lapene.

Jaunā lapene, kas atrodas blakus Kārķu evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Valkas pusē sauktai arī par laulību baznīcu, ne velti nosaukta par Ticības, cerības un mīlestības lapeni. Tā īpaši priecēs jaunlaulātos, kuri pēc laulību ceremonijas jaunajā lapenē varēs cienāt viesus ar glāzi šampanieša vai kopīgi fotografēties. Plānots, ka nākotnē laulības varētu organizēt arī ārā un jāvārdu teikt lapenē. 

Projekta iniciatore, draudzes vadītāja Liene Pieče: “Esam patiešām gandarīti par uzvaru “LMT Latvijai” projektu konkursā, kas mums ļāvusi Kārķos uzstādīt skaistu lapeni. Sabiedrībai dažkārt ir nepareizs priekšstats, ka baznīcām ir daudz līdzekļu, taču tā nebūt nav. Arī projektu konkursos baznīcas bieži vien nevar piedalīties, taču “LMT Latvijai” ir citāds projekts, tāpēc pieteicāmies tajā un aktīvi aicinājām vietējos iedzīvotājus balsot tieši par mūsu ideju.”

Vietējie iedzīvotāji bijuši ne vien aktīvi balsotāji, bet arī piedalījušies lapenes uzstādīšanā un teritorijas labiekārtošanā Lielās talkas un Meža dienu ietvaros. Nākamā iecere ir lapenē ierīkot mikrofonu, lai dievkalpojumus būtu iespējams klausīties arī ārā. Tāpat tiek lolota ideja par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu baznīcas tuvumā, lai visa ģimene varētu pavadīt laiku kopā.

“Šis ir otrais “LMT Latvijai” projekts, kas realizēts Kārķu pusē: neilgu laiku atpakaļ tika atklāts tiltiņš pāri Veckārķu ezera slūžām, un arī tas tapa pateicoties projektu konkursā iegūtajam finansējumam. Abi Kārķos īstenotie projekti apliecina – šai pusē dzīvo aktīvi, uzņēmīgi cilvēki, kuri uzņemas atbildību par sava pagasta un Latvijas izaugsmi un attīstību,” uzsver LMT Klientu centra “Valmiera” vadītāja Santa France. 

Projekts “Ticības, cerības un mīlestības lapene” ir viens no „LMT Latvijai” 2014. gadā uzvarējušajiem projektiem, kas īstenoti Valkas novadā. Šim projektam piešķirtais finansējums ir 2000.00 eiro. Kopumā projektu realizācijai Valkas novadā LMT piešķīris vairāk nekā septiņus ar pusi tūkstošus eiro lielu finansējumu. 

Noderīgi