Sākusies Sv. Sīmaņa baznīcas torņa atjaunošana

Kā valmierieši un pilsētas viesi pamanījuši, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca ietērpta zaļā mētelītī – sākušies baznīcas torņa atjaunošanas darbi, kurus veic būvfirma SIA EKERS. Projekta gaitā tiks atjaunotas bojātās torņa jumta koka konstrukcijas un nomainīts jumta segums, kā arī plānots renovēt pulksteni un baznīcas gaili, darbus pabeidzot līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Atjaunošanas darbi sākti ar sastatņu uzstādīšanu apkārt baznīcas tornim līdz pat baznīcas gailim. Tas ļaus novērtēt baznīcas torņa pulksteņa un gaiļa tehnisko stāvokli un lemt par tālāko darbu gaitu. Lēmums par gaiļa nomaiņu vai atjaunošanu tiks pieņemts pēc ekspertīzes veikšanas un konsultācijas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

Tuvākajā laikā plānots nomērīt un pasūtīt kaparu jaunajam baznīcas torņa jumta segumam un veikt esošā seguma demontāžu. Tad būs iespējams novērtēt koka konstrukciju stāvokli un precīzāk noteikt veicamo darbu apjomu.

Veicot renovācijas darbus, plānots iespēju robežās saglabāt veselās jumta koka konstrukcijas. Projekta realizācijas gaitā nav paredzēts izmainīt esošo jumta siluetu. Oriģinālo jumta koka konstrukciju nomaiņa plānota tikai gadījumos, kad nebūs iespējama to saglabāšana sliktā tehniskā stāvokļa dēļ vai gadījumā, ja šis elements vai tā izpildījums pavājinās jumta konstrukcijas nestspēju kopumā.

Projekta ietvaros baznīcā tiks izveidoti arī interaktīvi stendi. Tajos baznīca būs apskatāma virtuālā tūrē, iegūstot plašu informāciju audio un vizuālā formātā par baznīcu un tās vēsturi. Baznīcas apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, kas paši baznīcas tornī uzkāpt nevar, 360o kamera ļaus apskatīt Valmieru no torņa skatu laukuma augstuma, atrodoties baznīcas pirmā stāva priekštelpā.

Kopējās Sv.Sīmaņa baznīcas torņa atjaunošanas projekta izmaksas (bez gaiļa un pulksteņa restaurācijas) ir aptuveni EUR 165 000. No tā EUR 49 286 būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, aptuveni EUR 20 000 – Gustava Ādolfa fonda finansējums, EUR 15 000 – Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums, EUR 10 000 – Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes finansējums un EUR 7500 – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas finansējums. Visa projektā nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai turpinās arī ziedojumu vākšanas akcija. Ziedot iespējams speciāli šim mērķim atvērtā kontā vai ziedojumu lādē baznīcā. Konta rekvizītus var atrast mājas lapā www.simanadraudze.lv. Valmieras svētā Sīmaņa draudze sirsnīgi pateicās visiem, kas sajutuši aicinājumu piedalīties šī projekta realizācijā un jau ziedojuši.

„Sv. Sīmaņa baznīca ir Dievnams – viens no Valmieras simboliem, un tās torņa renovācija ir gadsimta projekts. Piedalīšanās baznīcas torņa atjaunošanā ar savu darbu, ziedojumu, atbalstu ir unikāla iespēja ikvienam būt klāt vēsturiskā brīdī, kad tiek atjaunota mūsu pilsētas vēstures lieciniece, kas kalpos vēl daudzām nākamajām paaudzēm. Domājams, ka tuvāko vismaz 100 gadu laikā torņa atjaunošana nebūs nepieciešama,” norāda Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes valdes priekšsēdētājs Ainārs Pastva.

Baznīcas torņa atjaunošanu paredzēts pabeigt līdz 2015.gada 1.jūnijam. Kā norāda būvnieki, darbus iespējams veikt arī ziemā līdz -15o C grādu temperatūrā.

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca ir viens no vecākajiem Latvijas dievnamiem, kas celts 1283.gadā un ir atzīta par Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Pašreizējais Sv. Sīmaņa baznīcas tornis celts 1739.gadā. Pēdējie apjomīgākie renovācijas darbi, kuros baznīcai pieslēdza centrālapkuri, restaurēja jumtu, torni, torņa gaili un lodi, vitrāžas, ērģeles, atsedza torņa galeriju, iekārtojot tajā skatu laukumu, veikti no 1969. līdz 1972.gadam.

Noderīgi