Smiltenē baznīcas jumta atjaunošanai saziedoti 53 851,05 eiro

Nodibinājums “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds” ir uzsācis ziedojumu vākšanas akciju, lai īstenotu Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta rekonstrukcijas projektu. Nedēļas laikā ir saziedoti jau 53 851,05 EUR.


Plānotās baznīcas ēkas jumta rekonstrukcijas izmaksas ir ~ 300 000 EUR, no tām - 150 000 EUR ir piesaistīti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Pārējās izmaksas  ir jāsedz no Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes un baznīcas atbalsta fonda piesaistītiem ziedojumiem (naudas līdzekļu un būvmateriālu veidā).


Uz 30.12.2017. nodibinājuma “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonda” kontā ir saziedoti  53 851,05 EUR. Paldies atbalsta fonda pirmajiem ziedotājiem - gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. 


Smiltenes novada dome ir viena no fonda dibinātājām, tāpēc aicinām ikvienu pievienoties baznīcas atjaunošanas ceļā, lai uz Latvijas simtgadi Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca - Smiltenes pilsētas centra atpazīstamības simbols, vēstures lieciniece un kultūras piemineklis, uzplauktu, savukārt mūsu pilsētas ainava kļūtu vēl sakoptāka un pievilcīgāka.


Ziedot īpaši šim mērķim ir iespējams:

Nodibinājums "SMILTENES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ATBALSTA FONDS" 

Reģ. Nr.40008250124

Norēķinu konta Nr.: LV02UNLA0055000251778 

Norādot ziedojuma mērķi: Baznīcas jumta rekonstrukcijai

Fondam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas 2017. gadā atļauj juridiskām personām iegūt ienākuma nodokļa atlaidi par sniegtiem ziedojumiem.


Noderīgi