Smiltenes mācītājmuižas parka sakopšanas talka

Ziemas vējos lauzto koku un upītes gravas sakopšana. 
Smiltenes mācītājmuižā 


Sestdien, 28. februārī, plkst. 9:00-13:00 

Liels un mazs, jauns un vecs, ikviens novadnieks ir gaidīts! Vējgāzes kokus zāģēsim ripās, lielākos šķelsim, novāksim zarus, sakopsim upītes gravu. Kursim skautu ugunskuru, vārīsim talkas zupu. 

Ģērbjamies piemērotā darba apģērbā, apavos, līdzi ņemam 2 pārus cimdu, aizsargbrilles. Vīri, par darba rīkiem, tehniku sazināmies pa tālr. 29178835   
Aicina mācītājs Reinis Kulbergs,  Trīs pakalnu sākumskolas mazskautu pulciņš, organizē zemes īpašnieks - Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze. 
Lai mums visiem laba talka!

Noderīgi