Aicina zemes lietotājus nenokavēt iespēju izmantot ieguldītos privatizācijas sertifikātus

Valsts zemes dienests (VZD) informē, ka līdz šī gada 31.augustam lauku apvidus zemes lietotājiem ir dota atkārtota iespēja iesniegt iesniegumu lēmumu saņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu kādā no VZD reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centriem.

  Ja līdz 31.augustam netiks iesniegts iesniegums lēmuma saņemšanai, zemes lietotāji lauku apvidos un pilsētās zaudēs pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas veiktajā priekšapmaksā ieguldītos privatizācijas sertifikātus.

      Pēc lēmuma saņemšanas, zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes bankuir jānoslēdz līdz šī gada 30.decembrim.

 

      Tā  kā līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atlicis nedaudz vairāk kā mēnesis, VZD aicina lauku zemes lietotājus un dzīvojamo ēku īpašniekus vai augļu dārzu lietotājus pilsētās nenokavēt doto iespēju iesniegt iesniegumu lēmuma pieņemšanai un noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku un iegūt īpašumā zemi.

 

      Līdz 1.jūlijam VZD reģionālajās nodaļās iesniegumus zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu bija iesnieguši 43 no 667 lauku zemes lietotājiem par 100 zemes vienībām. No 1.jūnija līdz 1.jūlijam, atbilstoši Latvijas Hipotēku un zemes bankas sniegtajai informācijai, līgumus par zemes izpirkšanu bija noslēguši tikai 59 no 7 tūkstošiem zemes lietotājiem.

 

      Iesniegumu lēmuma pieņemšanai var iesniegt tie lauku zemes lietotāji, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim ir pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus Latvijas Hipotēku un zemes bankai par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 2010.gada 31.augustam ir iesnieguši izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai Kadastrā. Savukārt pilsētās - tie dzīvojamo ēku īpašnieki vai augļu dārzu lietotāji, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim ir iesnieguši pilsētas zemes komisijā apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos un līdz 2009.gada 31.augustam reģistrējuši zemes robežu plānu Kadastrā.

 

      VZD atgādina, ja uz izpērkamās zemes lauku apvidos atrodas mežaudze, iesniegumam ir jāpievieno mežaudzes novērtējums. Ja būves, iesniegumam jāpievieno arī dokumenti, kas apliecina būves piederību izpircējam vai arī attiecīgās pašvaldības izziņa, ja uz izpērkamās zemes atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību.

 

      Noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku līdz šī gada 30.decembrim ir tiesīgi tie lauku apvidus un pilsētu zemes izpircēji, kuri būs iesnieguši iesniegumu kādā no VZD reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centriem vai pilsētas zemes komisijā līdz šī gada 31.augustam un saņēmuši lēmumu par zemes piešķiršanas īpašumā par samaksu, kā arī tie, kuriem lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemti jau iepriekš.

 

      Vairāk informācijas VZD klientu apkalpošanas centros un mājas lapā www.vzd.gov.lv. Informāciju par pilsētas zemes izpirkšanu var saņemt attiecīgajā pilsētas vai novada domē.

Citas ziņas