Apbalvošana ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi turpināsies

Ierosinājumus par apbalvošanu ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi var iesniegt līdz 2007. gada 31. decembrim. To var darīt ikvienas Valkas rajona pašvaldības iedzīvotāji un organizācijas.

"Lai saņemtu 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, nepieciešams iesniegums brīvā formā par apbalvošanai izvirzīto personu vai personu grupu. Iesniegumā nepieciešamas arī ziņas par apbalvošanai izvirzītas personas vārdu uzvārdu, tās personas kods, pašreizējā dzīvesvietas adrese, īss apraksts par personas darbību barikāžu laikā," informē Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste Ligita Drubiņa.Iesniegumā nepieciešamas arī ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, vēlams kontakttālrunis un e-pasta adrese.1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde neizskata iesniegumus, kuros autors iesaka apbalvot pats sevi un kuros nav uzrādīti iepriekš minētās ziņas par apbalvošanai izvirzīto personu.Iesniegumi nosūtāmi pa pastu: 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdei Krāmu ielā 3, Rīga, LV 1050 vai Jēkaba ielā 11, Rīga LV 1811. Tos var iesniegt arī personīgi 1991. gada Barikāžu muzejā Krāmu ielā 3, Vecrīgā, tālrunis 67213525.

Citas ziņas