Apstiprina notāru takses, šķirot laulību

Kopš šā gada 1. februāra bezstrīdus laulības ļaus šķirt zvērinātiem notāriem. Līdz ar to bija nepieciešams noteikt zvērināta notāra atlīdzības taksi par laulības šķiršanas lietu kārtošanu.

"Cilvēku interese par to ir, taču nekāda rinda vēl nav izveidojusies. Šis darba apjoms nav liels, tāpēc domāju, ka grūtības mums nesagādās," komentē zvērinātā notāre Valkas novadā Inga Dreimane.

Viņa uzskata, ka ikvienam bezstrīdus gadījuma laulības šķiršana turpmāk būs izdevīgāka nekā līdzšinējā prakse, kad vajadzēja doties uz tiesu. Jautāta par atlīdzību, I. Dreimane atbild, ka tā ir adekvāta veicamajam darbam un nauda nevarētu būt šķērslis šim procesam.

Sākotnēji bija iecerēts, ka laulību bezstrīdus gadījumā varēs šķirt arī dzimtsarakstu nodaļās, taču jaunais likums to neparedz. "Daudzi iespējamie klienti mums ir zvanījuši un interesējušies, vai varēs izmantot iespējamo laulības šķiršanas pakalpojumu.

Nu viņiem nākas atteikt, vismaz pagaidām," skaidro Valkas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa. Viņa piebilst, ka šis pakalpojums Dzimtsarakstu nodaļā izmaksātu vairāk nekā divas reizes lētāk pie notāra.

Valdība pieņēma, ka atlīdzības takse zvērinātam notāram par laulības šķiršanas lietas vešanu būs 50 latu. Iekasēs arī valsts nodevu par notariālā aktu sagatavošanu laulības šķiršanas procesā kopumā piecu latu apmērā.

Tādējādi kopējais samaksas apmērs, kas personai būs jāmaksā pie zvērināta notāra par laulības šķiršanu, ieskaitot pievienoto vērtības nodokli, būs 66 lati. Savukārt par laulības šķiršanu tiesā valsts nodeva joprojām ir 100 latu.

Citas ziņas