Ar ES atbalstu Valmierā notiks seminārs bērnu nometņu organizētājiem

2011.gada 13.aprīlī no plkst.10.00-16.00 Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10 notiks seminārs nometņu darbā iesaistītajām personām.

Pirmo reizi Latvijā ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai" (vienošanās identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031/19) ietvaros tiek kopā aicināti saistīto dienestu pārstāvji un nometņu vadītāji no reģioniem, lai risinātu un optimizētu nometņu reģistrēšanas, saskaņošanas un pārraudzības kārtību.

Semināra mērķis ir informēt saistīto iestāžu darbiniekus par vienota nometņu reģistra ieviešanu, iepazīstināt ar elektronisko saskaņojumu nosūtīšanas un informācijas sniegšanas kārtību.Dalīties pieredzē ar saistīto iestāžu darbiniekiem, kas ar nometņu organizēšanas jautājumiem nodarbojas konkrētajā reģionā.

Noskaidrot, kādus jautājumus saistīto iestāžu darbinieki risina, kas skar nometņu organizēšanu, kādas problemātiskas situācijas un pārpratumi rodas saskaņojot, pārraugot nometnes. Dzirdēt speciālistu ieteikumus un viedokli šajā jautājumā. Atrast vislabākos risinājumus kā atvieglot un padarīt pēc iespējas vienkāršāku nometņu reģistrēšanas, saskaņojumu iesniegšanas, saņemšanas un nometņu pārraudzības procesu Latvijā.

Līdz šim vislielākās problēmas radījusi situācija, ka nav vienota legālo nometņu reģistra, kas būtu saistošs visiem saistīto dienestu darbiniekiem un nometņu vadītājiem. Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja darboties darba grupās- lai atklātu tos trūkumus, kas vēl būtu novēršami nometņu organizēšanas jomā.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunizveidotu vienotu nometņu reģistrēšanas sistēmu, kas būs pieejama mājas lapā: www.nometnes.gov.lv, kas veidos legālo nometņu reģistru Latvijā, kas būs pieejams gan dienestu darbiniekiem, gan vecākiem, gan nometņu vadītājiem.

Reģistrējot nometni sistēmā būs iespēja dienestiem nosūtīt saskaņojumus elektroniski, kas atvieglos saskaņojumu nosūtīšanas un atzinumu saņemšanas kārtību. Nometņu vadītāji būs ieguvēji, jo ikvienam būs iespēja iepazīties ar piedāvātajiem nometņu organizēšanas pakalpojumiem vasarā.

Projekta ieviešanas rezultātā tiek sagaidīti sekojoši rezultāti -vienots legālo nometņu reģistrs, saistošs visām iestādēm un nometņu vadītājiem- Valsts izglītības satura centra nometņu reģistrs;nometņu saskaņošana un atzinumu saņemšana notiek elektroniski;visām saistītām iestādēm reģionos ir vienotas prasības nometņu saskaņošanā un pārraudzībā.

Projekts tiek ieviests visā Latvijā laikā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim. Latvijā kopumā tika plānoti 7 semināri Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts bērnu tiesību aizsadzības inspekcijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, pašvaldību darbiniekiem un nometņu vadītājiem.

Apmācību semināri saistīto iestāžu darbiniekiem jau notikuši Jelgavā, Rīgā un Kuldīgā, tuvākajā laikā semināri notiks arī Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē un Madonā.

2011.gada 13.aprīlis, 10.00-16.00 Valmieras pilsētas pašvaldībasValmieras Kultūras centrsRīgas iela 10,Valmiera2011.gada 27.maijs, 10.00-16.00, Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība"Tautas iela 7, Daugavpils2011.gada 9.jūnijs, 10.00-16.00, Madonas novada pašvaldība Saieta laukums 1,Madona2011.gada 10.jūnijs, 10.00-16.00, Rēzeknes 14.arodvidusskola, Varoņu ielā 11a, Rēzekne

Kontaktinformācija semināru norises vietās un pieteikšanās semināriem:

Kristīne Bulka, IZM Valsts izglītības satura centrs

[email protected]

Kontakttālrunis: 67228987, 29828035

Veidlapa pieejama elektroniski: http://visc.gov.lv/audzinasana/nometnes/esfprojekts.shtml

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Citas ziņas