Ārzemju eksperti atzinīgi novērtē ūdensceļu apsaimniekošanas praksi Vidzemē

Projekts „Ūdensceļi attīstībai" (Waterways forward) turpina aktīvu darbību. No 20. līdz 22.janvārim Spānijas pilsētā Burgosā notika kārtējā projekta partneru tikšanās. Sanāksmē piedalījās visi projekta partneri, kuri pārstāvēja 17 institūcijas un organizācijas no 14 valstīm.

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Poikāne informē, ka tās mērķis bija iepazīties ar projekta dalībvalstu pieredzi ūdensceļu apsaimniekošanā, dalīties iegūtajā pieredzē un izvērtēt labākos ūdensceļu administrēšanas modeļus, kā arī apkopot labas ūdensceļu apsaimniekošanas prakses piemērus. Tikšanās laikā atzinību par labas ūdensceļu apsaimniekošanas praksi saņēma arī Vidzemes plānošanas reģions.

"Kaut arī projektā Latvija ir pieredzes pārņēmējvalsts statusā, izrādījās, ka ārzemju partneriem interesanta un noderīga šķiet Vidzemes plānošanas reģionā iegūtā pieredze ūdeņu apsaimniekošanā un sabiedrības iesaistīšanā ūdens kvalitātes apzināšanā," saka M. Poikāne.

Viņa atzīmē, ka labas ūdensceļu apsaimniekošanas prakses piemēru statusā nokļuva 4 Ziemeļvidzemes biosfēras Rezervātā realizēti projekti:

- Sabiedriskā monitoringa sistēmas izveide, kuras vairākas apakšprogrammas ir attiecināmas uz upju un to piekrastes daļas apsaimniekošanu
;- Jaunupes rekultivācija, kura tika veikta ar mērķi atjaunot straujteču biotopus un samazināt upes aizaugumu ar ūdensaugiem;- Invazīvās sugas apkarošanas programma, kura tika izstrādāta, lai samazinātu signālvēža izplatību Salacas upes baseinā;

- Iniciatīva „Liec upē akmeni", kuras mērķis ir atjaunot upju straujteču posmus, lai mazinātu klimata maiņu izraisītu ūdens kvalitātes pasliktināšanos.

"Lielbritānijas, Īrijas un Zviedrijas partneri ir izrādījuši lielu interesei par sabiedriskā monitoringa sistēmas izveidi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Latvijā pielietotajām upju atjaunošanas un to kvalitātes uzlabošanas metodēm. Latvijas partneru iegūtā pieredze iepriekšminēto aktivitāšu realizācijā jau šobrīd tiek izmantota, lai Īrijā uzsāktu līdzīga projekta realizāciju," norāda M. Poikāne.

Citas ziņas